Vindkraftsparken Lillgrund söder om Öresundsbron består av 48 vindkraftverk med en höjd på 115 meter. Arkivbild.
Vindkraftsparken Lillgrund söder om Öresundsbron består av 48 vindkraftverk med en höjd på 115 meter. Arkivbild. Bild: Johan Nilsson/TT

SCA: Kommuner bör ersättas – men inte av oss

Det är inte teknikneutralt att tvinga vindkraftsbolag att betala till lokalsamhället, tycker skogsbolaget SCA.

ANNONS
|

– Det är ingen annan som betalar extra till lokalsamhället utöver skatten för att få existera med sin industri, säger Mikael Källgren, SCA:s affärsområdeschef på förnybar energi.

TT: Men vindkraft påverkar väl invånarna mer än annan energiproduktion?

– All industrietablering innebär ju någon slags påverkan. Därför menar jag att lokalsamhället bör ersättas ordentligt genom att staten delar med sig av skatteintäkten.

Viktigt för hela landet

Utredningen om stärkta incitament för utbyggd vindkraft har nu överlämnat sina förslag till regeringen. En slutsats är att närboende måste få ta del av vindkraftverkens intäkter under hela livslängden för att det ska gå att bygga ut vindkraften.

Regeringen vill att ersättningen ska betalas av bolagen, inte belasta skattebetalarna.

ANNONS

Men skogsbolaget SCA, ett av de bolag som har mest vindkraft på sina marker, tycker i stället att delar av den skatt bolagen nu betalar staten bör gå tillbaka till kommunerna.

– Energiförsörjningsfrågan är viktig för hela landet. Hittills har samhället lagt ett stort ansvar på lokalsamhällena att "ta en för laget", att bygga vindkraft utan att dra några tydliga fördelar av det. Om någon tar en för laget så kan ju faktiskt laget stötta tillbaka, säger Mikael Källgren.

Stöd till kommunerna

Tomas Hallberg, som suttit med som expert i utredningen för branschorganisationen Svensk Vindenergis räkning, ser positivt på det planeringsstöd för fossilfri elproduktion som föreslås till kommunerna. Han gillar även att närboende kan få del av intäkterna.

– Men det gäller att man är noga med nivåerna, så att det inte fördyrar så mycket att det blir svårt att ta investeringsbeslut. Lovar man bort tre procent blir det inget byggt, säger han.

I och med regeringens tilläggsdirektiv i höstas gav utredningen inga förslag om hur kommunerna ska kompenseras för att lättare tacka ja till ny vindkraft.

Här tror Hallberg att pengabördan måste hamna på staten snarare än vindkraftsbolagen.

– Om vindkraftsägarna skulle bekosta ett sådant incitament vore närmast att likna vid kärnkraftens effektskatt. Det blir en straffavgift.

ANNONS
ANNONS