Fingerprint Cards vd Christian Fredrikson.
Fingerprint Cards vd Christian Fredrikson. Bild: Jonas Lindstedt

Sämre resultat för Fingerprint Cards

Både omsättningen och resultatet sjunker för sensorföretaget Fingerprint Cards – och marginalen är negativ. Det visar rapporten för det tredje kvartalet. Bolagets aktie föll på börsen i den inledande handeln.

ANNONS
|

Omsättningen sjönk från 431 miljoner kronor tredje kvartalet i fjol till 352 miljoner kronor samma kvartal i år – en nedgång med drygt 18 procent. Samtidigt minskade rörelseresultatet från 7 miljoner kronor till drygt -3 miljoner. Rörelsemarginalen – resultat i förhållande till omsättning – landade följaktligen också på minus.

Kassaflödet från löpande verksamhet försämrades också tydligt – från drygt 202 miljoner kronor tredje kvartalet i fjol till knappt 60 miljoner kronor senaste kvartalet. Även bruttomarginalen sjönk, från 27 till 23 procent.

Tuff marknad

I en kommentar skriver vd Christian Fredrikson att försäljningen inom mobilmarknaden, där företagets fingeravtryckssensorers används i mobiler, låg på en tillfredsställande nivå, medan affärsområdet för smarta kort och för fordonsindustri och inbäddad teknik gick sämre.

ANNONS

Ytterligare en sak är att försäljningen inom mobilområdet, där produktkategorin kapacitetssensorer är viktig, såg sjunkande priser på marknaden – även om nu volymen var god fick alltså företaget inte lika mycket intäkter och lönsamhet per såld enhet. GP har tidigare skrivit om den hårdnande konkurrensen på den kinesiska marknaden när inhemska aktörer börjat konkurrera med Fingerprint inom området.

– Mobilmarknaden är fortfarande fragmenterad. Det är en massmarknad där 70 procent eller en miljard mobiler har fingeravtryckssensorer, säger vd Christian Fredrikson på press- och analytikerkonferensen och uppger att det gör att intäkterna kan variera mycket mellan kvartalen..

– Samtidigt bedömer vi att marknaden för sensorer utanför mobilmarknaden har en lika stor potential som för mobiler, säger han och nämner bland annat betalkort, spelkontroller, datorer och skrivare.

Christian Fredrikson understryker att bolaget har avtal med de tre stora korttillverkarna.

Krisade

Bakgrunden för det göteborgska börsnoterade teknikföretaget är att man våren 2018 gick igenom en större kris med stora förluster, vilket resulterade i stora sparpaket som gjorde att bolaget åter kunde presentera en vinst tredje kvartalet i fjol. Samtidigt har det stått klart att läget är fortsatt tufft på företagets huvudmarknad mobiler där konkurrensen är hård. En positiv nyhet i denna kvartalsrapport var dock att Samsung ska börja använda Fingerprints nya typ av sensor i en av sina mobiler.

ANNONS

För att bredda sig har företaget satsat tid och resurser på utveckling av fingeravtryckssensorer på betalkort. I kvartalsrapporten lyfter vd Christian Fredrikson fram att man positionerar sig som en ledande utvecklare av sensorer till betalkort. Här har man börjat få order, men marknaden har ingen volym ännu.

Aktien föll i den inledande handeln med mellan sex och sju procent på Stockholmsbörsen på fredagen.

ANNONS