Sambolagen ger begränsat skydd

ANNONS

CITAT/ "Nästan alla ungdomar kommer någon gång i livet vara sambo."

Elisabeth Hedmark, Länsförsäkringar

Sambolagen omfattar endast den bostad och det bohag som samboparet skaffat för gemensamt bruk. Vid separation eller dödsfall ska detta delas lika. Ägodelar som fritidshus, bil och båt omfattas inte.

Lagen går att avtala bort

Särskilt när stora penningbelopp är inblandade och paret har betalat olika mycket kan det finnas anledning att skriva ett samboavtal där lagen kan avtalas bort helt eller delvis. Var och en ska ha varsitt exemplar av avtalet, som inte behöver bevittnas.

$1

Sambor ärver inte varandra, inte heller om de har barn ihop. Finns inget inbördes testamente kan sambo tvingas lösa ut sina egna barn vid dödsfall, eftersom en överförmyndare bevakar omyndiga barns rätt.

ANNONS

Barn till gifta får vänta på arvet till den sista föräldern avlidit, medan barn till sambor ärver avliden förälder genast. Finns ett inbördes testamente mellan sambor har barnet ändå rätt att direkt få ut hälften av sitt arv (laglotten).

$1

Sambo är den som är ogift och lever i ett parförhållande, stadigvarande bor tillsammans och har gemensamt hushåll. Har någon eller båda kvar sin gamla lägenhet och är folkbokförd där görs en helhetsbedömning av förhållandets varighet. Minst sex månader är ett riktmärke.

$1

• Ska ni låna till bostaden och bohaget – låna lika mycket var.

• Dela på inköpen av mat och löpande räkningar och kostnader för bil, båt och fritidshus – om ni vill äga allt tillsammans. I annat fall tillfaller kapitalvarorna den som köpt dem.

• Köper ni bil eller fritidshus tillsammans bör båda stå på kontrakten. Bara en person kan stå i bilregistret men ni kan vara två i köpekontraktet.

$1

Omställningspension vid dödsfall. Villkor att det finns barn under 18 år i hemmet och att man varit sambo i minst fem år.

Premiepension (PPM). Kan inte överföras till sambo.

Tjänstepension och försäkringar. Olika villkor för olika försäkringar. Sambo kan ofta vara förmånstagare. Tänk på att ändra förmånstagarförordnandet om samboskapet upphör och registrera aktuella uppgifter hos försäkringsbolaget.

ANNONS

Sammanställning: Åsa Brevinge

$1

$1

$1

$1

$1

$1

ANNONS