Så tar du hand om ett dödsbo

När det värsta sker och en maka, make eller förälder dör, är inte sorgen det enda de lämnar efter sig. Som delägare i ett dödsbo måste du även hantera den avlidnes alla tillgångar och skulder. I värsta fall kan du bli återbetalningsskyldig av eventuellt arv.
– Det är viktigt att tänka på att det kan komma framtida skatter lång tid efter dödsfallet, säger Arne Larsson på Familjens Jurist.