Så ska Göteborg anpassas för självkörande bilar

ANNONS
|

Om några år kan du kanske kliva ur bilen utanför jobbet, och genom några knapptryckningar på mobilen beordra din självkörande bil att parkera sig själv i ett parkeringshus längre bort. Det är i alla fall vad bland andra Volvo Cars och Göteborgs Stad hoppas på – och planerar för. Förra året genomförde biltillverkaren och Göteborgs Stads Parkeringsbolag ett gemensamt projekt för att bland annat undersöka hur självkörande bilar kan påverka hur och var vi parkerar i framtiden. På tisdagen presenterades resultatet av projektet.

Fler bilar på mindre parkeringsyta

– För det första har vi lärt oss att det går att parkera mer yteffektivt med självkörande bilar – andra lärdomar är att delningsekonomi kring bilar gör att vi behöver färre fordon. Det gör tillsammans att vi i framtiden kan använda parkeringsytor till andra saker än att parkera bilen, som att bygga bostäder till exempel, säger Maria Stenström, vd för Parkeringsbolaget.

ANNONS

Om du kan parkera bilen med telefonen behövs till exempel inte de extrautrymmen som finns mellan dagens parkeringsplatser – de som är till för att människor ska kunna gå in och ut ur bilen vid parkerandet. Det gör att det generellt får plats fler bilar på mindre yta.

P-hus utanför staden?

Den nya tekniken gör också, på sikt, att p-hus kan läggas utanför, eller under staden.

– Många tycker att det är lite läskigt att gå in i parkeringshus – om man kan parkera på avstånd gör det också att vi kan bygga p-hus mer avlägset och på platser som kanske uppfattas som ännu läskigare, säger Maria Stenström.

Göteborgs Stad räknar redan nu med teknikutvecklingen när de exempelvis bygger nya parkeringsanläggningar.

– Vi planerar för parkeringsanläggningar som enkelt kan ställas om för att också rymma självkörande bilar. P-platserna ska till exempel gå att minska och entréerna göras om så att det kanske finns en separat ingång för självkörande bilar och en för vanliga bilar med förare – den stora utmaningen kommer att vara perioden när de ska samexistera och du som förare kanske möter en bil helt utan förare när du ska parkera, säger Maria Stenström.

Del av Volvo-projekt

Projektet, som är en del av Volvo Cars Drive Me-program heter i sin helhet ”Självparkerande fordon – Parkering som en tillgänglighetsfråga i hållbar stadsutveckling”. Parkeringsbolaget har bidragit med sex miljoner kronor till projektet, pengar som gått till forskning på området.

ANNONS

– Det var så mycket vi behövde lägga för att projektet skulle bli verklighet. Det är svårt att redan nu säga om det varit värt det, säger Maria Stenström.

Nyhus: "Nästa trafikrevolution"

Det är dock inte bara parkeringsanläggningarna som ska anpassas till de självkörande bilarna. Johan Nyhus, kommunalråd med ansvar för trafikfrågor, berättar att den nya tekniken ska finnas i bakhuvudet vid all stads- och trafikplanering framöver.

– Det här är nästa stora trafikrevolution – och den går hiskeligt fort. Då måste vi hänga med. Det första steget har vi redan tagit, bland annat genom att vara med i det här projektet och uppdatera oss om teknikutvecklingen. Nästa steg är att avgöra vilken stadsplanering vi behöver när tekniken blir verklighet, säger han.

Finns tanken på självkörande bilar med i de stora infrastrukturprojekten inom Västsvenska paketet?

– Nej, de projekten står för sig själva. Men den nya tekniken påverkar till exempel hur vi tänker på parkeringslösningar kring de nya stationerna inom Västlänken och hur vi tänkt dela upp filerna på den nya Hisingsbron, säger Johan Nyhus.

Staden vill också uppmuntra mer till att dela bilen i framtiden.

– Vi kommer att behöva ändra vår inställning till bilägande, och i större utsträckning kunna tänka oss att dela bil med exempelvis grannen, säger Johan Nyhus.

ANNONS

Fakta: Drive Me

  1. Drive Me är Volvo Cars stora projekt kring självkörande, förarlösa, bilar. Målet är att vanliga familjer ska testa 100 självkörande bilar på utvalda, allmänna, vägar i Göteborg. De första familjerna i projektet har redan fått nycklarna till sina självkörande bilar, som väntas vara en del av Göteborgstrafiken senare i år.
  2. Bilarna i projektet är av suv-modellen XC90 och ska kunna köras autonomt, utan att föraren använder händer eller fötter.
  3. Volvo Cars planerar också liknande projekt i London och i Kina – vilka städer som kan vara aktuella där är ännu inte klart.
  4. I Sverige samarbetar biltillverkaren med flera olika aktörer inom programmet – som Trafikverket, Göteborgs stad, Transportstyrelsen och Lindholmen Science park. Det stöttas också av den svenska regeringen.
ANNONS