Koncernchefen och vd:n Mattias Perjos presenterar under onsdagen åtgärder för att förbättra lönsamheten på bolagets kapitalmarknadsdag.
Koncernchefen och vd:n Mattias Perjos presenterar under onsdagen åtgärder för att förbättra lönsamheten på bolagets kapitalmarknadsdag. Bild: NICKLAS ELMRIN

Så ska Getinge förbättra lönsamheten

Omsättningen ökar, men lönsamheten har inte varit tillräcklig. Nu presenterar medicinteknikföretaget Getinge en rad åtgärder som ska få marginalerna att skjuta i höjden – bland annat rationaliserar man i fabriksleden .

ANNONS
|

Getinge, med huvudkontor på Lindholmen, har ökat försäljningen med 6,2 procent i år – målet är en försäljningsökning om 2-4 procent om året. Men samtidigt har resultaten inte varit tillfredsställande, där bolaget visade en kraftig förlust sista kvartalet efter man fått avsätta 1,8 miljarder kopplat till ett skadeståndskrav i Nordamerika. Aktiens värde har i år minskat med över 33 procent.

Fyra åtgärder

Under bolagets kapitalmarknadsdag under onsdagen presenterade ledningen en rad åtgärder som ska öka lönsamheten. Bland åtgärderna märks förbättringar i arbetet med att hanteringen av innovations- och produktportföljen, för att kunna öka produktiviteten. En annan åtgärd handlar om att ”harmonisera processer”, vilket ska förbättra effektiviteten i värdekedjan.

ANNONS

En än mer konkret åtgärd i strategin rör fabriks- och logistik, man vill öka servicenivån och minska kostnaderna. Ytterligare en åtgärd handlar om att införa ett globalt kvalitetslednings- och affärssystem i koncernen, för att tillvarata synergier och få en jämn kvalitet i koncernen.

Bolaget som har 90 procent av sin försäljning kopplat till utrustning till sjukhus och i synnerhet operationssalar har en långsiktig strategi för att komma ikapp konkurrenterna.

– Getinge presterar inte i nivå med våra konkurrenter gällande marginaler. En del beror på strukturella skillnader, men en betydande andel är relaterat till förbättringar vi kan genomföra på kort och medellång sikt, och det är den delen vi tar tag i nu, sade koncernchefen och vd;n Mattias Perjos.

Stänger fabrik

Som ett led i strategin, inom affärsområdet ”acute care therapies” (terapier för akutsjukvård), så flyttar Getinge produktion från Farifield och Mahwah i USA till Wayne i samma land åren 2020-21. Man går därmed från tre till en fabrik. Dessutom stänger man en fabrik i Brasilien nästa år.

– Vi ser stora möjligheter till förbättrad lönsamhet och kassagenerering, vilket bidrar till solida finanser även med hänsyn till de utbetalningar som kan komma att ske för gjorda avsättningar. Vi har också bekräftade outnyttjade kreditfaciliteter på cirka sju miljarder kronor, varav merparten löper på fem år. Detta innebär att vi har en god säkerhetsmarginal, sade Mattias Perjos.

ANNONS

På kapitalmarknadsdagen tog Mattias Perjos också upp de trender som finns i branschen som Getinge tänker slå mynt av. Det handlar bland annat om det ”holistiska” sätt att arbeta med sjukvård som kallas värdebaserad vård. Getinges vd betonade också möjligheterna med digitalisering och AI-utvecklingen.

– Det handlar bland annat om att vara uppkopplad på nätet och att använda AI och data management. Och om att i digital kirurgi använda ”big data” och maskininlärning, förklarade Getinges vd.

Kulturen avgörande

Getinges vd uppehöll sig också vid bolagskulturen – som han beskrev som mycket viktig.

– Vi har redan en sund företagskultur med en passion för patienterna, klinisk expertkunskap och resultatinriktning. Men vi vill lägga fler kvalitetsaspekter i form av att tänka i hållbara processer. Det handlar inte om någon ”quick fix”, denna vändning, utan om en långsiktig utveckling, sade Mattias Perjos.

Getinge upprepar också de finansiella mål man tidigare kommunicerat – förutom målet med omsättningsökning så handlar det om att tillväxten på vinst per aktie ska vara minst tio procent, samt att 30–50 procent av nettoresultatet ska delas ut till aktieägarna.

GP är på plats och bevakar Getinges kapitalmarknadsdag. Uppdatering av texten kommer under eftermiddagen.

ANNONS