Så preppar du inför en cyberattack

Cyberangrepp, desinformation och påverkanskampanjer är numera vanliga inslag kopplat till krig och upptrappning av konflikter. Hur trolig är en cyberattack mot det svenska samhället, och hur kan du skydda dig om det händer?