Så påverkas ekonomin av Trumps seger

Donald Trump kan nu avgöra världsekonomins utveckling – genom sin handelspolitik och genom sin samtalston. Experterna varnar för att den närmsta tiden blir turbulent.

ANNONS
|

De europeiska börserna backarnågot, dollarn och kronan försvagas, oljepriset faller och priset på guld rusar– oron för vad Trump ska göra som president är helt enkelt stor hos världens investerare just nu.

Marknadens reaktion var dock bättre än väntat, och mindre än efter britternas val att lämna EU i somras. Men turbulensen tros, å andra sidan, bli mer långvarig.

– Trump som president innebär en större osäkerhetsfaktor under en längre tid. Det kommer dröja innan vi får veta vilken politik han tänker föra. Den underliggande osäkerheten på marknaden har ökat, vi får vara beredda på att börsen kommer att gå lite mer upp och ner än vanligt ett tag, säger Anna Breman, chefekonom på Swedbank.

ANNONS

Hon får medhåll av Nordnets sparekonom Joakim Bornold.

– Det kommer sannolikt att bli turbulent på marknaden den närmaste tiden – det får man vara beredd på, säger han.

Oron på börsen är dels en effekt av den ökade osäkerheten – ingen vet riktigt vilken slags politik Donald Trump tänker föra i praktiken. Men skakningarna beror också på att stora investerare faktiskt tror att de politiska förslag Trump hittills lagt fram, riskerar att skada den amerikanska ekonomin – och därmed också världsekonomin.

Den nyvalda presidenten har till exempel sagt att han vill förändra eller helt riva upp Nafta, frihandelsavtalet mellan USA, Kanada och Mexiko och att han ser det stora frihandelsavtalet TTP som en "våldtäkt" på USA.

Enligt en flitigt citerad rapport från analysfirman Oxford Economics riskerar Trumps politik att kosta den amerikanska ekonomin en biljard dollar i minskad tillväxt under en femårsperiod.

I sitt segertal på onsdagsmorgonen framstod Donald Trump som mycket lugnare och mer försonlig än han varit under den hätska valkampanjen. Den ändringen i samtalston tros ha lugnat de europeiska börserna, och räddat dem från de branta fall som syntes på börserna i Japan och Kina under den tidiga morgonen. Vilken ton han väljer framöver kommer också påverka börserna framåt.

ANNONS

– Om Donald Trump fortsätter uttala sig på det sätt han gjorde under sitt segertal kommer marknaden att bli lugnare, om han däremot väljer att uttala sig på det vis han gjort under kampanjen, kan det bli stökigare, säger Anna Breman.

Hon uppmanar dock till lugn och menar att svenskar inte har någon ekonomisk anledning att oroa sig över utgången i det amerikanska valet.

– De svenska hushållens ekonomi påverkas generellt inte så mycket av valresultatet. Risken på längre sikt är att Donald Trump kommer att införa handelshinder som dämpar global handel. Det skulle drabba ett litet och exportberoende land som Sverige. Men även om det händer, är Sverige väl rustat för att hantera det – vi har starka statsfinanser och en stark arbetsmarknad. Hushållen behöver inte vara oroliga över den egna ekonomin, säger Anna Breman.

Vid onsdagseftermiddagen var Stockholmsbörsen återigen på väg upp.

ANNONS