Så länge måste du stå i kö för att få en bostad genom Boplats Göteborg

Kötiden för att få en lägenhet genom plattformen Boplats Göteborg har ökat i nästan hela Göteborg. Majorna och Linné har nu även gått om Centrum i antal dagar man måste vänta för att få en bostad.
Men i ett område i Göteborg har kötiden minskat med över ett år.