Så klarar du tiden efter examen

ANNONS
|

Somliga har lätt att få jobb efter examen. För andra är det betydligt svårare. Vad händer när studiemedlet slutar komma? GP Ekonomi tog ett snack med a-kasseexperter, arbetsförmedlare och studievägledare.

Sista terminen på högskola eller universitet är ofta tuff. Det är nu studenterna skriver sina examensarbeten och kandidatuppsatser. Samtidigt ska de helst också förbereda sig för arbetslivet. Gå på nätverksträffar, söka utannonserade jobb och skicka spontanansökningar.

– Några är väldigt aktiva i jobbsökandet och hittar jobb innan de är färdigutbildade. Andra väntar till efter examen, det är väldigt olika, säger Eirin Bakken, som är studievägledare på institutionen för data- och informationsteknik vid Göteborgs universitet.

ANNONS

Hon konstaterar att framtidsutsikterna inom it-branschen är ljusa. Studenterna får ofta jobb snabbt efter avslutad utbildning. Nyutbildade civilingenjörer, barnmorskor och läkare går samma framtid till mötes. Inom dessa yrkeskategorier råder det brist på arbetskraft och många lyckas snabbt få tillsvidareanställningar. I andra branscher är läget ett annat. Studenter som exempelvis utbildat sig till fotografer eller fartygsbefäl måste räkna med att vässa armbågarna i konkurrensen om jobben.

Att skriva in sig hos Arbetsförmedlingen direkt efter examen kan kännas tungt, men det kan vara ett sätt att få jobb snabbare. En handläggare hjälper dig med både coachning och matchning. Du kan också få feedback på dina ansökningshandlingar och tips om potentiella arbetsgivare.

– Arbetsförmedlingen ordnar även seminarier. Det kan till exempel handla om hur man hittar de dolda jobben, de som aldrig annonseras ut på det vanliga sättet. Och för den som vill jobba utomlands finns också bra tips och hjälp, säger Giselle Daroz, som arbetar som arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen Centrum i Göteborg.

Enligt Statistiska centralbyrån minskar risken för arbetslöshet om du har en eftergymnasial utbildning. Giselle Daroz tycker att man i första hand ska lägga allt fokus på att söka jobb inom sitt yrkesområde, men det är inte heller fel att bredda sig.

ANNONS

– När man har investerat tid och pengar i en utbildning vill man helst inte jobba med annat, det har jag full förståelse för. Men det kan vara skönt att ha något tillfälligt som man kan jobba med innan man få jobb inom sitt yrkesområde. Det är många som gör så, säger Giselle Daroz.

Att vara inskriven hos Arbetsförmedlingen är också ett krav för att få ersättning från a-kassan. I fjol var 70 procent av svenskarna medlemmar i en a-kassa. Anna Wright, projektledare vid Akademikernas a-kassa, berättar att du kan ha rätt till ersättning om du blir arbetslös efter studietiden, men att du då måste uppfylla vissa krav. Antingen måste du ha arbetat minst 80 timmar i månaden i sammanlagt sex månader. Alternativet är att ha arbetat tillräckligt länge före studietiden.

– Många tror också att man måste ha varit med ett år i a-kassan för att få ersättning, men så är det inte. Du kan få ersättning även om du varit med kortare tid, men du får då ett lägre belopp, säger Anna Wright.

En annan stor utmaning många ställs inför efter att ha avslutat sina studier är bostadsbristen. Den som bor i studentlägenhet måste flytta när studierna är avklarade. Olika bostadsbolag har olika regler, men hos SGS Studentbostäder måste du säga upp ditt bostadskontrakt så snart du är klar med din utbildning.

ANNONS

– En del fortsätter läsa enstaka kurser efter sin examen för att kunna bo kvar. Det är helt okej, så länge man läser minst 15 poäng per termin. Det motsvarar halvtidsstudier, säger Gunnar Wikehult, uthyrningschef på SGS Studentbostäder.

Att fortsätta studera kan också vara ett sätt att öka chanserna att få jobb. Vissa branscher kräver att du läser en masterexamen inom ditt utbildningsområde. Även enstaka påbyggnadskurser kan vara bra för att få dig att sticka ut bland mängden sökande. Studerar du på halvtid blir det dessutom enklare att få tid att söka jobb parallellt med studierna.

– Försök skicka spontanansökningar, använda dig av kontakter och nätverka. Fackorganisationerna ordnar ibland väldigt bra nätverksmingel. Då ökar man sina chanser att få jobb ytterligare, säger Giselle Daroz.

De har lättast att få jobb efter examen:

• Läkare

• Mjukvaru- och systemutvecklare

• Sjuksköterskor

• Specialpedagoger

• Civilingenjörer

• Byggnadsingenjörer

• Byggnadstekniker

• IT-arkitekter

• VVS-ingenjörer

• Barnmorskor

• Testare och testledare

• Förskollärare

Källa: Arbetsförmedlingen

ANNONS

De har svårast att få jobb efter examen:

• Fotografer

• Informatörer

• Journalister

• Handläggare/utredare

• Fartygsbefäl

• Fritidsledare

• Flygledare

• Banktjänstemän

Källa: Arbetsförmedlingen

ANNONS