Så hög var inflationen i december

Inflationen fortsätter att falla. Prisutvecklingen enligt konsumentprisindex, KPI, uppgick till 4,4 procent, visar färsk statistik från SCB. Det ska jämföras med en inflationstakt på 5,8 procent i november. Inflationen närmar sig nu Riksbankens mål, men var samtidigt aningen högre än väntat.