Så har sanktionerna slagit mot Ryssland – ett halvår efter invasionen

Efter den ryska invasionen av Ukraina har västvärlden infört omfattande sanktioner av sällan skådat slag. Många experter trodde att Ryssland stod inför en fullständig ekonomisk kollaps. Ett halvår senare har den uteblivit. Vad hände?