Så drar du nytta av Chat GPT på jobbet

Känner du dig stressad på jobbet? Önskar du att du kanske hade en egen assistent som kunde hjälpa dig sortera, planera, tänka, sammanfatta och förenkla?
Lugn, Chat GPT kan hjälpa dig på jobbet – och den kan själv föreslå hur.
– Den bör användas som ett stöd och inte alltid en sanning, säger AI-experten Anna Felländer.