Så bra är din barnförsäkring

Nästan alla föräldrar tar en försäkring för sina barn. Men priset och skyddets omfattning varierar kraftigt, visar en ny jämförelse.

ANNONS
|

Svenska familjer köper barnförsäkringar för mer än två miljarder kronor om året. De flesta tar försäkringen när barnet är nyfött eller några månader gammalt och låter den löpa under hela uppväxten.

Den totala kostnaden hamnar på tiotusentals kronor per barn. Denna typ av försäkringar tillhör de som ger mest överskott för bolagen, enligt en granskning som konsumentredaktionen gjorde 2014

Därför är det viktigt vad man väljer. Konsumenternas försäkringsbyrå har nu presenterat 2016 års kartläggning av barnförsäkringar, se tabellen ovan. Poängsiffrorna längst ner är det totalbetyg som byrån sätter på försäkringarna. De andra siffrorna, utom pris och försäkringsbelopp, är poäng på olika delar av försäkringsskyddet.

ANNONS

Det är stora skillnader på betygen. Christina Meder, jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå, framhåller dock att omdömena är relativa – de visar hur bolagen ligger till jämfört med varandra.

- Olikheterna är inte jättestora. Ingen är underkänd. Även en försäkring med låga poäng är bättre än ingen alls, säger hon.

En tydlig skillnad är att några försäkringar helt saknar vissa typer av skydd, till exempel ersättning till äldre barn vid sjukskrivning. Då står det en nolla i tabellen.

Gruppförsäkringar, som man tar genom fackförbund eller arbetsgivare, är i regel billigare och ger mindre omfattande skydd än individuella försäkringar. Fördelen är att man ofta slipper lämna hälsodeklaration.

- Det är ett alternativ för den som har svårt att teckna en egen försäkring, säger Christina Meder.

Hon tycker att försäkringarna generellt har blivit bättre med åren.

- Sedan vi lanserade vår poängjämförelse har bolagen produktutvecklat. Folksam gjorde en rejäl omarbetning vid årsskiftet och det har påverkat deras betyg.

En sak som har ändrats på senare år är ersättningen till barn med ADHD och liknande diagnoser.

- Ett tag fick de inget alls. Nu ger de flesta bolag 10 procent av försäkringsbeloppet.

En vanlig missuppfattning är skolbarn redan har en fullgod försäkring. Men den kommunala försäkringen täcker bara olyckor – inte sjukdomar, som är den vanligaste orsaken till bestående skador hos barn. Ibland gäller den enbart under skoltid, i exempelvis Göteborg gäller den dock dygnet runt.

ANNONS

Vad ska då konsumenten tänka på? Christina Meder ger två råd:

- Skaffa försäkringen så tidigt som möjligt. Du måste ha den om något skulle hända ditt barn.

- Det viktigaste skyddet är invaliditetsersättningen, att man kan få ett stort belopp vid en funktionsnedsättning. Se till att det finns både vid skada och sjukdom.

Du väljer själv hur stort försäkringsbeloppet ska vara. Högre belopp ger högre premie. Konsumenternas försäkringsbyrå tycker att cirka 1,2 miljoner kronor är rimligt.

- Ligger man kring den nivån har man ett bra skydd, säger Meder.

Ungefär 7 procent, en av fjorton, av dem som vill ta en barnförsäkring får avslag. Det handlar ofta om barn som är för tidigt födda, har låg födelsevikt eller är adopterade.

Bolagen har rätt att neka försäkring men de är skyldiga att ge en individuell motivering till beslutet.

För några år sedan stämde konsumentombudsmannen Skandia som vägrat försäkra en flicka som var född tre månader för tidigt.

Fallet slutade med att bolaget backade. Därmed kom aldrig den vägledande dom som KO hoppats på.

Försäkringsbolagen talar om invaliditetsgrad när de bedömer hur allvarlig en skada är. De har gemensamma tabeller som styr besluten.

Ersättningen blir invaliditetsgraden gånger försäkringsbeloppet. Om du har en miljon kronor i försäkringsbelopp och skadan anses orsaka 15 procents invaliditet blir ersättningen 150 000 kronor.

Vid invaliditetsgrad över 20 procent har många bolag en tilläggsersättning.

Här är några exempel på invaliditetsgrader.

Dyslexi0 procent

Celiaki (glutenintolerans)2 procent

Astma måttliga symptom 5 procent

Medelsvår ADD, ADHD 10 procent

Cystisk fibros5-15 procent

Insulinbehandlad diabetes

(utan komplikationer)15 procent

Blindhet på ett öga14 procent

Dövhet på ett öra15 procent

Total dövhet60 procent

Total blindhet68 procent

Maximal afasi90 procent

Källor: Svensk försäkring, Konsumenternas försäkringsbyrå

Viktigt svara ärligt

En flicka född 2009 visade sig ha en medfödd hörselskada. Föräldrarna, som hade tagit en barnförsäkring ett par månader efter födseln, nekades ersättning eftersom de lämnat felaktiga uppgifter i hälsodeklarationen.

Föräldrarna hävdade att de inte hade anledning att misstänka någon skada, trots att barnet fick icke godkänt vid hörselscreeningen av nyfödda.

Men när de tog försäkringen hade de redan besökt läkare och audionom med anledning av resultatet på hörselprovet. Genom att förtiga detta förlorade de rätten till ersättning, fastslog Allmänna reklamationsnämnden.

Mer information

Fler fakta om de olika försäkringarna finns på konsumenternas.se. Klicka på Försäkring–Barnförsäkring–Jämför barnförsäkringar.

ANNONS