Så blir världen 2024 – enligt GP:s ekonomiredaktion

Lågkonjunkturen gör det tuffare för hushållen, som bränt pengarna de samlade ihop under coronaåren. Och räntorna kanske inte sjunker så snabbt som man hoppas. Samtidigt är det ett ödesår för Volvo Cars och Polestar. Och medan AI blir ett vardagsverktyg, kan jakten på evigt liv få ångestfyllda rika att dra till Småland av alla ställen.
Här GP:s ekonomiredaktions nyårsprofetia för 2024.