S-MP-V vill påverka Volvos "nya" Lundby

Det blev politisk oenighet när AB Volvos planer på att samla ihop sina verksamheter i Göteborg i ett Campus Lundby nådde byggnadsnämnden.

ANNONS
|

– Det är fel av majoriteten att lägga restriktioner på Volvos planer, det är viktigt att företagets behov får styra, sa moderaten Axel Josefson efter byggnadsnämndens sammanträde på tisdagen.

Orsaken är att S-MP-V-majoriteten skickade med en rad önskemål in i det arbete med en detaljplan för Volvo-koncernens stora område i Lundby som stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag att nu påbörja.

Majoriteten vill utreda möjligheterna att bygga också bostäder inom området och/eller utvidga planområdet så att det går att bygga nya bostäder i anslutning till Volvos område.

Majoriteten uttrycker, liksom både stadsbyggnadskontoret och stadsdelsförvaltningen i Lundby, en önskan om att skapa så mycket blandstad som möjligt, där också bostäder finns, inte minst för att få folkliv i området även på kvällar och helger.

ANNONS

– Vi tycker, liksom alla partier gör, att det är kul att Volvo inte väljer att ligga på en åker med alla sina verksamheter, utan är med i en modern stadsplanering, sa socialdemokraten Johannes Hulter, vice ordförande i byggnadsnämnden.

Men Allianspartierna gillar inte alls att majoriteten vill in och styra i Volvos planer.

– Från stadsbyggnadskontoret har vi ju i dag fått höra att Volvo inte är särskilt intresserade av att det byggs bostäder, sa Axel Josefson (M).

Enligt Allianspartierna skulle bostäder och till exempel förskolor kunna göra det svårare för de olika bolagen i Volvo-koncernen att bedriva all nödvändig forskning, utveckling, testning och provkörning i Lundby, främst vad gäller buller och utsläpp.

– Och vi har inte tid att förlänga detta planarbete, till exempel genom att utöka planområdet, sa Ann Catrin Fogelgren (L).

Där Volvo vill bygga allra mest och högst är i södra änden av sitt område, bakom Lundby brandstation och neråt Lundbytunnelns östra mynning. Nybyggen där kan dock behöva vänta eftersom kommunen först skulle vilja ha ett beslut om Hamnbanan (järnvägen) och Lundbyleden (motorvägen) kan flyttas in i tunnlar under Ramberget.

Å andra sidan skickar S-MP-V-majoriteten med uppdraget till stadsbyggnadskontoret att se över hur den nu tillåtna exploateringen kan höjas. Det vill säga, att tillåta att det byggs både mer och högre än tidigare.

ANNONS

En plats där det troligen kommer att byggas nytt de närmaste åren är den planerade linbanestationen. Den ser ut att hamna vid rondellen där Gropegårdsgatan möter Inlandsgatan i västra änden av Ramberget. Där äger kommunen mycket av marken. Linbanan över älven från Järntorget till Lindholmen får ytterligare en mellanstation här vid Volvos planerade Campus Lundby. Därifrån fortsätter linbanan åt nordost längs Inlandsgatan till ändstationen vid Wieselgrensplatsen.

Där, på norra sidan av Volvos stora område, är en av kommunens tankar att bygga om dagens stora genomfart på Hjalmar Brantingsgatan till mer av en stadsgata och samtidigt flytta upp dagens nedgrävda spårvagnshållplatser till gatunivå.

Volvos Campus Lundby

  1. De stora markområdena som AB Volvo-koncernen äger i Lundby sträcker sig, förenklat uttryckt, från Volvo Penta vid Hjalmar Brantingsgatan till Eketrägatan i väster och vidare söderut mellan Ramberget och Kyrkbyn till Lundby brandstation ovanför Lundbyleden.
  2. I detta område, där Volvo startades 1927, vill AB Volvo samla ihop det allra mesta av sina verksamheter i Göteborg, förutom lastbilsfabriken i Tuve. Dagens 5 500 anställda här ska bli 10 000 på lite sikt.
  3. Området i Lundby är 35 hektar stort eller, som jämförelse, två gånger så stort som Heden och fem hektar större än Chalmers huvudcampus i Johanneberg.
ANNONS