Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Lena Hjelm-Wallén är ordförande i socialdemokraternas valberedning och den som leder jakten på en ny partiordförande efter Göran Persson.

Söker en lyssnande ledare

Socialdemokratins organisation måste reformeras, säger valberedningens ordförande Lena Hjelm-Wallén. Hon och valberedningen ger sig nu ut på jakt efter en lyssnande ledargestalt.
Valberedningen har fått in över 1 000 brev från partidistrikt, arbetarekommuner och enskilda. Breven handlar om långt mer än bara om vem som skall bli ny partiledare.
- Där finns en entydig opinion - det skall vara en kvinna som blir partiledare. Framför allt därför att det finns så många kompetenta namn.
- Helt säkert blir det en besvikelse om det inte blir en kvinna. Men om, jag säger om, vi kommer att föreslå kongressen en man, då måste vi verkligen kunna förklara för partivännerna varför det blivit så, säger hon.
Vilka egenskaper den nya ledaren skall äga har valberedningen också fått en god bild av - en lyssnande, kommunikativ person. En kvinna som kan leda ett lagarbete.
- Men det räcker naturligtvis inte. Det är inte en kommunikatör som skall bli partiledare. Det är också en som kan skapa och leda politik, ta debatter och stå upp när det blåser snålt. En som kan växa till att bli statsminister om fyra år.
Så nu går valberedningen in och studerar kompetensen bland de namn som föreslagits, tittar på politiskt innehåll och hur man vill ha samarbetet och lagarbetet kring sig.
Om Margot Wallström hade stått till förfogande hade valberedningens jobb i praktiken redan varit avslutat.
- Hon är så outstanding ute i partiets alla delar. Men, inte minst Margot själv, är väl medveten om att hon inte deltagit i den politiska vardagen i Sverige under åtta år. Då är det mycket lättare att bli uppburen, säger Lena Hjelm-Wallén.
Lagarbete och avlastning av den blivande partiledaren är ett krav både från partileden och, tror Hjelm-Wallén, från dem som skall tillfrågas.
- Jag är tveksam till om vi har den organisationen i dag.
Partiets verkställande utskott (VU) består av sju ordinarie medlemmar. Men när suppleanter och adjungerade också är med (vilket är regel) då är det närmare 20 personer.
- VU måste fungera som ett forum för förtroendefulla och öppna samtal. I VU skall de sitta som har det allra största förtroendet bland partivännerna. Och de skall ta ett gemensamt ansvar för partiets arbete och politik, säger Lena Hjelm-Wallén.
Det är länge sedan, enligt hennes erfarenhet, som VU fungerade på det viset. Verkställande utskottet har blivit ett forum för de många partidelarnas problem.
- Den tid då Olof Palme var partiledare och vi satt i opposition, 1976-1982, visste vi alla att han även givit Ingvar Carlsson och Thage G Peterson i uppdrag att tala i partiets namn i tvärpolitiska frågor. Men det var ett informellt förtroende de båda fick av Olof.
Så tror inte Hjelm-Wallén att det breddade ledarskapet skall ordnas.
- Däremot kan partistyrelsen ge ett par personer rollen att kunna uttala sig i partiets namn. Och de skall då sitta i VU. Jag tycker också att VU bör kunna ställa öppna frågor till partistyrelsen, där partistyrelsen, som representerar alla partiets grenar i landet, får ta ansvar för breda politiska beslut, säger hon.
Många av de synpunkter som kommit in från partidistrikten handlar om vikten av en förnyelse av s-politiken. Den andra dagen av partiets extrakongress 17-18 mars har rubriken "Allmänpolitisk debatt".
- Men det vore lite märkligt om en pinfärsk partiledare skulle stå upp och hålla ett linjetal om socialdemokraternas nya inriktning. Det går ju inte riktigt ihop med de många önskemålen om en lyssnande ledare, säger Lena Hjelm-Wallén.
Hon är ganska nöjd med hur sökandet efter den nya partiledaren inletts. Många röster har kunnat uttrycka sina åsikter. 10 000-tals medlemmar har deltagit i förarbetet. Men hon avvisar tanken på en omröstning om kandidater.
- Vi har den traditionen att våra ledare, på vilken nivå det vara må, lyfts fram genom att de får förtroende. Förtroende förvärvar man genom processer. Inte genom att kandidater öppet konkurrerar med varandra, det tror jag är dödfött, säger Lena Hjelm-Wallén.

Din ekonomi i det nya ekonomiska läget

Elen, maten, bränslet och bolånet – allt väntas bli betydligt dyrare. GP Fokus är Göteborgs-Postens specialbevakning av det nya ekonomiska läget.

Du hittar alltid de viktigaste nyheterna, guiderna och reportagen på:

GP Fokus | Din Ekonomi