Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det är viktigt att våga tänka på och prata om det jobbiga, menar experter. Arkivbild.
Det är viktigt att våga tänka på och prata om det jobbiga, menar experter. Arkivbild. Bild: Jessica Gow/TT

Så undviker du skuldchocken om partnern dör

Hushållens skuldberg växer och ökar sårbarheten i privatekonomin. Vad händer då om man själv eller partnern går bort?
– Det är bra att vara medveten om hur man kan skydda varandra, säger Caroline Törnquist, familjerättsjurist på Nordea.

Pandemin har väckt många frågor om testamenten och vad som händer med ekonomin och ens skulder när man dör, enligt Caroline Törnquist. Men förhållandevis få är förberedda.

– Många tycker att det är jobbigt att prata om det här. Därför är det viktigt att ta reda på vad som gäller just för den egna situationen, säger hon.

Den stora prisuppgången på bostäder gör att många tar höga lån vid bostadsköpet. Ofta bygger kalkylen på två löner och vid gemensamma lån har man solidariskt betalningsansvar.

– Står ni båda för skulden och dödsboet inte har tillgångar att betala den avlidnes andel – då kan den efterlevande bli betalningsansvarig för hela skulden. Man bör ställa sig frågan om man ekonomiskt klarar att ta över hela skulden eller om man mitt i sorgen dessutom måste sälja sitt hem, säger Caroline Törnquist.

– Den efterlevande måste ha betalningsförmågan att stå för hela lånet själv om hen vill kunna bo kvar. Du ska också kunna betala räntan och amorteringen.

Gemensamma lån

Det finns sätt att skydda sig för att inte hamna i ekonomisk knipa om det oväntade inträffar. Det finns försäkringar som kan hjälpa – exempelvis en livförsäkring eller att teckna ett låneskydd via banken.

– Våga tänk på det tråkiga. Man ska börja med att fundera över hur ens anhöriga skulle klara sig ekonomiskt om man dör, vilka som är beroende av ens försörjning. Sedan får man se över vad man har och hur man kan täcka upp för behoven, säger Anna-Karin Baltzari Danfors, chef på Konsumenternas försäkringsbyrå som ger oberoende vägledning till privatpersoner.

En livförsäkring med ett belopp som faller ut till den efterlevande ger ett skydd upp till det belopp som försäkringen tecknats för.

– Kanske omfattas man redan av en liknande försäkring i dag via en tjänstegrupplivförsäkring via arbetsgivaren, eller någon annan gruppförsäkring där livförsäkring ingår, till exempel. Kanske finns en tjänstepensionsförsäkring med efterlevandeskydd, säger Anna-Karin Baltzari Danfors.

Teckna i tid

Ett låneskydd via banken kan träda in exempelvis vid sjukdom eller arbetslöshet. Men där är det viktigt att kontrollera villkoren.

– Det är viktigt så att man inte tecknar en försäkring och det sedan visar sig att den inte gäller, säger Anna-Karin Baltzari Danfors.

När livförsäkringar tecknas eller ändras, samt vid ansökningar om låneskydd, brukar det också krävas att man genomgår en hälsoprövning.

– Det är bra att teckna en sådan medan man är frisk och pigg, så att man kan få en försäkring, säger Caroline Törnquist.

Har du skrivit på ett skuldebrev som medlåntagare eller gått i borgen för någon kan du också bli betalningsansvarig vid ett dödsfall.

När det gäller andra typer av skulder, om den som dör till exempel själv har tagit en massa konsumtionslån, är läget annorlunda.

– Huvudregeln enligt svensk lag är att skulder inte ärvs, säger Caroline Törnquist.

Skriva testamente

Många lever inte i en sådan familjesituation som lagen främst är skriven för. Det finns exempelvis en sambolag som reglerar vissa sakförhållanden mellan sambor – men sambor ärver inte varandra. Därför kan det vara bra att skriva ett testamente och komplettera med livförsäkring, enligt Caroline Törnquist.

– Okunskapen om vad sambolagen innebär är stor. Sambor ärver aldrig om du inte skriver testamente, säger Caroline Törnquist.

För testamentet finns strikta formkrav. Det ska vara skriftligt och undertecknat av den som upprättar testamentet. Och undertecknandet ska ske i närvaro av två oberoende vittnen som också skriver under testamentet.

Som sambo kan man till exempel testamentera sin del av bostaden till den efterlevande. Men finns det barn med i bilden har de alltid rätt till sin laglott som är halva arvslotten.

– Barn har en starkt skyddad rätt till arv enligt svensk lag. Så för innehållet finns vissa regler som kan vara bra att kolla upp innan man skriver, säger Caroline Törnquist.

Helena Wande/TT

Caroline Törnquist, familjerättsjurist på Nordea.
Caroline Törnquist, familjerättsjurist på Nordea. Bild: Nordea

Så skyddar du dina efterlevande ekonomiskt om du går bort

Se över behovet. Hur klarar sig ens anhöriga om man dör? Vilka är beroende av ens försörjning?

Se över försäkringsskyddet – vad har du och vad behöver du komplettera med? Kanske omfattas du redan av någon livförsäkring. Är den tillräcklig?

En livförsäkring ger ett skydd för de som är angivna som förmånstagare för försäkringen. Pengarna från livförsäkringen kan exempelvis användas för att lösa bort en del av de gemensamma lånen och få ner skulden. Ansökan kräver ofta hälsodeklaration.

Finns möjlighet att teckna ett låneskydd ? Ett låneskydd är en försäkring kopplad till ett lån som gör det möjligt att betala lånet även vid arbetslöshet, sjukdom eller dödsfall. Kontrollera teckningskraven och karenstiden för att försäkringen ska börja gälla. En livförsäkring kan täcka upp i fall där inte ett låneskydd är aktuellt.

Lever ni som sambor – skriv testamente. Ett testamente ska vara skriftligt och undertecknat av testator, den som skriver testamentet. Namnteckningen ska också bevittnas av två oberoende vittnen som ska vara ojäviga. En släkting får exempelvis inte vara vittne. Testamentet behöver inte registreras.

Se över situationen med jämna mellanrum. Har något förändrats sedan man tecknade försäkringar och skrev testamentet? Behöver något i skyddet uppdateras?

Källa: Konsumenternas försäkringsbyrå, Nordea