Rekordstort utbud av lägenheter på Hemnet - I Göteborg och riket

Under andra veckan i augusti var utbudet av lägenheter på Hemnet rekordhögt, 17 100 stycken. I Göteborg har utbudet ökat mest i de västra stadsdelarna.
– Som köpare har man nu ett mycket bra tillfälle att ta ett rationellt köp-beslut, säger Erik Holmberg, analytiker på Hemnet.