LAS-åldern ska höjas från 67 till 69 år. Arkivbild.
LAS-åldern ska höjas från 67 till 69 år. Arkivbild.

Regeringen: Äldre får jobba kvar efter 67

Den som vill ska få jobba kvar, även efter 67. Pensionsöverenskommelsen kräver att vi kan jobba kvar som äldre, och dessutom vill regeringen få bukt med både åldersdiskriminering och kompetensbrist.

ANNONS
|

Förslaget innebär att arbetsgivare inte längre kan avsluta anställningar då anställda fyller 67 år, vilket de kan i dag. I stället flyttas gränsen högre upp så att den som vill jobba kvar får rätt till det.

- Detta är en del av pensionsöverenskommelsen. Men för mig är det också en förstärkning av individens rättigheter och en del av kompetensförsörjningen som vi så väl behöver, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

ANNONS

Höjningen ska enligt förslaget ske i två steg. Från 2020 flyttas den så kallade LAS-åldern från 67 år till 68 år. 2023 flyttas den ännu ett steg till 69 år.

Automatiska uppsägningen slopas

Ylva Johansson förklarar att skillnaden för individen kommer att bli stor med det nya förslaget.

- Man kan fortsätta jobba även efter 69, men då med ett sämre anställningsskydd. Man slipper den automatiska uppsägningen, som det är i dag.

Arbetsgivare kritiska

Arbetsgivarna är starkt kritiska till att LAS-åldern ska höjas, eftersom de själva vill välja vilka anställda som ska få jobba kvar.

- Vi har inget emot att äldre jobbar, men vi vänder oss emot den ensidiga rätten för arbetstagare att vara kvar. Vi tycker att det är bättre om man kan komma överens utifrån förutsättningarna på de enskilda arbetsplatserna, säger Ingvar Backle, pensionsexpert på Svenskt Näringsliv.

Men Ylva Johansson ger inte mycket för deras invändningar.

ANNONS

- Jag tycker det är rimligt att individen får rätt att stanna, och att arbetsgivare inte ska kunna sålla bort dem de inte vill ha.

Fler behövs

Hon framhåller att vi behöver fler kvar i arbetslivet. Det finns också ett ansvar för arbetsgivare att förbättra arbetsmiljön, så att äldre kan jobba längre om de vill, förklarar hon.

- Min första prioritet är att ingen ska bli utsliten på jobbet, men det här förslaget löser inte några arbetsmiljöproblem. Om man är sjuk ska man förstås inte behöva arbeta.

I dag råder en omfattande diskriminering av äldre arbetskraft, konstaterar hon.

- Arbetsgivare ska inte få byta ut folk bara för att de har en viss ålder. Det är så många som är smygdiskriminerade i dag, säger Ylva Johansson.

ANNONS

Kompetens, inte ålder

Fast Ingvar Backle hävdar att arbetsgivare inte tittar på ålder i första hand då de väljer vilja de vill ha till att utföra olika arbetsuppgifter.

- Man tittar på kompetensen, oavsett ålder.

Kanske kan fler sägas upp på grund av personliga skäl framöver, om den höjda LAS-åldern träder i kraft och arbetsgivare inte kan bli av med dem som inte håller måttet.

- Jag är inte någon arbetsrättsjurist, men det finns en sådan risk, säger Ingvar Backle.

Förslaget om höjning, som nu ska skickas ut på remiss, hänger ihop med den överenskommelse som den partiöverskridande Pensionsgruppen gjort om den framtida pensionsåldern.

TT

Fakta: Pensionsöverenskommelsen

Pensionsöverenskommelsen som ingicks i fjol mellan S, M, L, C, KD och MP innebär att vi ska arbeta längre upp i åldrarna. Orsaken är att vi lever längre och pensionssystemet behöver tillskott för att kunna försörja framtida pensionärer som blir allt äldre.

Ännu är inte några beslut fattade, men eftersom överenskommelsen är blocköverskridande finns majoritet för förslagen. Höjningen av LAS-åldern, som nu föreslås, är en följd av överenskommelsen.

Källa: Pensionsöverenskommelsen

Fakta: Nya åldersgränser

Åldern för att ta ut allmän pension höjs från 61 till 62 år 2020. Den höjs igen till 63 år 2023. Ytterligare ett steg till 64 år tas 2026.

Ålder för att ta ut garantipension höjs från 65 till 66 år 2023.

Rätten till a-kassa och sjukförsäkring förlängs samtidigt till 66 år.

De som arbetat i minst 44 år kan fortsätta ta ut garantipension vid 65.

En höjning av lägsta ålder för att ta ut tjänstepension ska utredas. Den är i dag 55 år.

Källa: Pensionsöverenskommelsen

ANNONS