EU:s arbetsmarknadskommissionär Nicolas Schmit får stöd av ministerrådets rättstjänst om lagligheten i hans förslag om minimilöner. Arkivfoto.
EU:s arbetsmarknadskommissionär Nicolas Schmit får stöd av ministerrådets rättstjänst om lagligheten i hans förslag om minimilöner. Arkivfoto. Bild: Johanna Geron/AP/TT

Rättsexperter godkänner förslag om minimilön

Sveriges och Danmarks klagomål på lagligheten i EU-kommissionens förslag om minimilöner får inte gehör hos experterna. Rättstjänstens utslag kan ändå leda till att förslaget dras tillbaka.

ANNONS

– Det är inte nattsvart, konstaterar svenske EU-parlamentsledamoten Johan Danielsson (S) om det som ministerrådets rättstjänst nu kommit fram till om det omdiskuterade lagförslaget.

Rättstjänsten anser att förslaget inte kan anses etablera lönenivåer eller direkt inverka på hur lönerna sätts. Däremot påpekas att ett antal klarlägganden bör göras för att undvika oklarheter.

Dras tillbaka?

Det tycker Danielsson öppnar för ett slopande av hela förslaget.

– Kritiken är så pass allvarlig att kommissionen nog bör överväga om man ska dra tillbaka förslaget. Det finns i alla fall utrymme för kommissionen att göra det, säger Danielsson till TT.

Kollegan Abir Al-Sahlani (C) är mer pessimistisk.

ANNONS

"Detta är så klart beklagligt. Vi är enade om att Bryssel inte ska peta i arbetsmarknadspolitiken", skriver Al-Sahlani i ett uttalande via sms och hoppas nu att regeringen "kraftsamlar" sitt motstånd.

Oro i Norden

Förslaget om minimilöner lades fram i slutet av oktober. I Sverige och Danmark är såväl regeringar som opposition och fack och näringsliv skeptiska och ser det som ett hot mot den nordiska arbetsmarknadsmodellen.

Tillsammans med sju andra länder har man därför krävt utslaget från rättstjänsten innan man ens vill börja diskutera frågan.

EU-kommissionen har dock hela tiden hävdat att förslaget snarare är till för att stärka de nordiska modellerna och uppmana andra länder att göra likadant.

Wiktor Nummelin/TT

ANNONS