Ekonomiprofessor Harry Flam är ordförande för Finanspolitiska rådet. Arkivbild.
Ekonomiprofessor Harry Flam är ordförande för Finanspolitiska rådet. Arkivbild.

Rapport: Invandring har pressat tillväxten

Den klena svenska ekonomiska tillväxten kan bli ett allvarligt problem, enligt Finanspolitiska rådet som lämnar sin rapport över hur regeringen sköter ekonomin. Den stora invandringen 2015 är en förklaring, enligt rådets ordförande Harry Flam.

ANNONS
|

Under de senaste två åren har Sverige haft en mycket svag utveckling av bruttonationalprodukten per capita, vilket Harry Flam kopplar till den stora invandringen som skedde under 2015.

TT: Hur allvarligt ser du på det?

- Jag ser inte särskilt allvarligt på det. Man kan inte dra några slutsatser utifrån ett eller två år.

TT: Har tillväxten hämtat sig?

ANNONS

- Det är för tidigt att säga. I ett längre perspektiv har tillväxten varit i linje med jämförbara länders.

Men: "Skulle det visa sig att detta är en bestående trend är det ett allvarligt problem", skriver rådet i rapporten.

Ligger före andra

Att Sverige de senaste två åren halkat efter kan förklaras av att Sverige låg före många andra länder i konjunkturfasen, enligt finansminister Magdalena Andersson (S).

- Men det är centralt för oss politiker att titta på det här. I grunden handlar det om att investera i utbildning och infrastruktur, säger hon.

En annan förklaring till den sämre BNP-utvecklingen är en svagare produktivitetsutveckling, något som i sin tur hänger ihop med den höga andelen sysselsatta svenskar. Det är i grunden något positivt, men sänker förmodligen produktiviteten, enligt finansministern.

Sveriges beredskap för en lågkonjunktur kan också ifrågasättas, enligt rådet, speciellt med tanke på att Riksbankens utrymme, med en minusränta även i högkonjunktur, är mycket begränsat. Skulle Sverige drabbas av en allvarlig konjunkturnedgång är det inte säkert att finanspolitikens automatiska stabilisatorer räcker till, enligt rådet.

ANNONS

- Därför efterlyser vi att regeringen är beredd att vidta åtgärder, säger Harry Flam.

Passerat toppen

För en lågkonjunktur ligger förmodligen runt hörnet.

- När det gäller konjunkturläget kan vi konstatera att den har passerat sin topp. Utsikterna för positiva överraskningar har dämpats, säger Harry Flam.

Annars anser han att årets finanspolitik ligger i linje med det finanspolitiska ramverket. Fast regeringen har sparat för lite under de gångna högkonjunkturåren, enligt Flam.

- Det innebär att det blir svårare att uppnå överskottsmålet under en lågkonjunktur.

Men Magdalena Andersson pekar på ett underskott i statsfinanserna har vänts till överskott under hennes tid som finansminister. Samtidigt har statsskulden betats av till nivåer som inte setts i modern tid.

ANNONS
TT

ANNONS