Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Proffs belyser vikten av mångfald i styrelsen

En ökad mångfald i styrelserummet är nödvändigt för att möta framtidens utmaningar. Det anser Sophie Persson, professionell styrelseledamot som undervisar i styrelsearbete på bland annat Västsvenska Handelskammaren.

Hur jämställda är svenska styrelser i dag?

– Allbrights senaste rapport om jämställdhet mellan kvinnor och män i styrelser visade att kvinnoandelen ligger på ungefär 33 procent. Eftersom begåvningsreserverna är jämt fördelade över befolkningen så kan man väl säga att andelen kvinnor i styrelser är fortsatt låg. Men när man väl kommer in i en styrelse upplever jag att det är ett jämställt och gott arbete i bra styrelser med fokus på bolagets bästa och uppgiften.

Varför är andelen kvinnor i styrelser fortsatt låg tror du?

– Kruxet med jämställdhet i styrelser är framför allt hur fördelningen ser ut på vd-posterna, där enbart fem–sex procent är kvinnor. Det har länge funnits en oskriven regel om att man måste ha vd-erfarenhet för att kunna gå in i en styrelse. Det håller på att luckras upp och i dag tittar man i stället allt mer på vad personen kan bidra med. Men tillgången till styrelser är fortsatt ojämlik. Styrelsepositioner tillsätts fortfarande främst genom nätverk och där utnyttjas männens nätverk mer frekvent. Det viktigaste för ett effektivt och värdeskapande styrelsearbete är att ha en mångfald bland ledamöterna, inte bara gällande kvinnor och män utan framför allt olika bakgrunder, livserfarenheter, kommunikationsstilar och synsätt.

Vad kan en ökad mångfald i en styrelse bidra till?

– De krav och den kunskap som man måste ha i en styrelse i dag gör att det är helt nödvändigt att ha en mix av kunskaper och erfarenheter bland ledamöterna. En styrelse består av ett litet team människor som på kort tid ska hantera rätt komplexa frågeställningar och fatta beslut som påverkar många människor. För att kunna fatta bra beslut behöver styrelsen kunna representera många vinklar och tankesätt. Risken är annars att du får ett klassiskt grupptänk och en likformig syn på verkligheten och kunderna som gör att du fattar felaktiga beslut för verksamheten. Det är också helt avgörande för din attraktionskraft, både som leverantör och arbetsgivare, att du visar att du har ett innovativt teamarbete även på toppen.

Vad krävs för att öka mångfalden i svenska styrelser?

– Att vi fokuserar på vilken kunskap och vilka erfarenheter ledamöterna för med sig in i styrelserummet. I Storbritannien finns ett förslag om att anonymisera cv:n till större noterade bolag när man väljer kandidater som så småningom ska föreslås till styrelser. Vi är alla fördomsfulla kring vad vi tolkar in i en livshistoria som vi läser om i ett cv, eller kring saker som härkomst eller kön. Jag tror också att det behövs en lite vidare syn på vem som är kvalificerad för att sitta i en styrelse och att vi får mer öppna processer när man ska tillsätta styrelsepositioner. Sedan kan man även reglera tillsättningen genom kvotering, men själv tror jag att det är oklokt.

Varför det?

– Då fråntar man ägarna deras ansvar. Att tillsätta styrelsen är en viktig del i ägarnas roll – det avgör den resa som man vill att verksamheten ska göra framåt. Därför är det också viktigt att ägarna tar sitt ansvar för tillsättningarna.

Vilka hinder finns det för en ökad mångfald i styrelserummet?

– Det finns en viss risk att man vill försvara ett gammalt system, för att det känns tryggt och bekant. Eller att man håller fast vid sina gamla nätverk och kompisar, och tillsätter folk på det sättet. Men så som bolag och verksamheter utvecklas i dag, med de krav som finns på att snabbt kunna förändras, kan du inte ha en traditionell styrelse som inte är mottaglig för omvärlden.

Hur tror du att sammansättningen i styrelserummet kommer att se ut i framtiden?

– Vi kan redan se en rejäl förbättring här i Sverige vad gäller andelen kvinnor, men också andra minoritetsgrupper, i styrelser. De goda exemplen på att mångfald i styrelsen har väldigt positiv inverkan är i dag alltför många för att ignorera. Det är egentligen samma erfarenheter man har från den operativa verksamheten. Det är även allt fler som utbildar sig inom styrelsearbete i dag. Man inser att det är ett arbete och inte bara en prestigeposition. Allt fler engagerar sig och vill göra skillnad.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.