Privat sjukvårdsförsäkring? Här är fallgroparna

ANNONS
|

Tanken på långa vårdköer får allt fler att köpa en sjukvårdsförsäkring. En sådan innebär i klartext att du snabbt ska få tillgång till vård, rådgivning, behandling och operationer hos privata vårdgivare, samt ersättning för medicinkostnader och eftervård. Allt är ett telefonstamtal bort.

Bland de drygt 600000 svenskar som har försäkringen har över två tredjedelar den genom sin arbetsgivare. Näst flest har den genom att ingå i en gruppförsäkring via fackförbund och branschorganisationer, visar statistik från Svensk försäkring.

Kan du inte få sjukvårdsförsäkring via arbetsgivare eller fackförbund?

Då återstår valet att teckna en privat.

Jämför bolagen och bankerna här

ANNONS

- Man kan tänka sig att sjukförsäkringar lockar människor som har mindre tilltro till landstinget och kanske har mindre bra erfarenheter av vårdgarantin. Den andra gruppen är förmodligen enskilda företagare, som kan bli väldigt sårbara om de inte får vård snabbt, säger Christina Meder, jurist på Konsumenternas bank- och försäkringsbyrå.

Försäkringen, om du tecknar den privat, kan kosta en vuxen flera tusen kronor per år. I det urvalet vi gjort och enligt de uppgifter försäkringsbolagen gav oss, är Folksam/Förenade Livs basförsäkring billigast med 864 kronor per år för en 30-åring. Det kan jämföras med Skandias Lifeline Excellents årskostnad som är 16237 kronor för en 55-åring.

Villkoren skiljer sig också åt. Folksam/Förenade Liv och SEB garanterar snabb kontakt med vården, inom tre respektive sex dagar. Skandia och Trygg-Hansas löfte är enbart garanterad operationstid inom 20 dagar. If garanterar en påbörjad behandling inom 14 dagar.

Garantin om väntetiden fördröjs är också olika. Länsförsäkringar betalar 1000 kronor per dygn om väntetiden för det utlovade fördröjs, Skandia och Trygg-Hansa betalar 300 kronor på dygn.

Speciella maxbelopp för ersättningar gällande resekostnader och logi kan även tillkomma i försäkringarna, som oftast kan väljas i flera varianter. Graden av ersättning vid vård utomlands är också olika.

ANNONS

Kort sagt: Läs förköpsinformationen och villkoren noga. Ofta saknas viktig information så hör av dig till bolaget för att få reda på ersättningar kring alla punkter.

- När människor ringer och frågar brukar vi ge tipsen att de ska ta reda på hur lång behandlingstiden är och vara observant på begränsningar. Vad är garantin om bolaget inte uppfyller löftena? Vad ersätts? För många är det viktigt att det ingår en second opinion och andra förmåner. Det är relevant att titta på om försäkringen ger något utöver vad landstinget erbjuder, säger Christina Meder.

Alla som vill teckna en privat sjukvårdsförsäkring måste fylla i en hälsodeklaration, där röknings- och sjukdomshistorik brukar spela stor roll. Du måste också oftast vara i arbetsför ålder och priserna stiger ju äldre du blir.

Varken If eller Trygghansa har en öppen prislista, vilket gör det svårt att som konsument jämföra priser. Det bästa är att fylla i ansökningsblanketterna och invänta svar.

Det kanske allra viktigaste är att ta reda på vad som inte ingår i försäkringen.

Exempel är ofta graviditetsvård, förlossning, akutsjukvård, organtransplantationer och tandvård. Vissa, som SEB och Länsförsäkringar, skriver explicit ut att försäkringen inte täcker idrottsskador.

Är du redan sjuk eller skadad kommer försäkringen inte heller att täcka den specifika behandlingen.

ANNONS

- Du får inte känna till i förväg vad du ska söka vård för, så många kommer på att teckna försäkringen för sent. Ett tips är att själv göra en bedömning över hur vårdköerna ser ut i ditt län på vantetider.se. Ofta täcker den inte akut vård, utan det handlar om behandling och operationer av mindre akut karaktär, mellanskiktet, säger Christina Meder.

Drygt 28000 svenskar har tecknat en privat sjukvårdsförsäkring.

Fakta: Sjukvård och sjuk

Sjukvårdsförsäkringar förväxlas ibland med sjukförsäkringar.

En sjukvårdsförsäkring ger tillgång till sjukvårdsrådgivning, vårdplanering, specialistvård (exempelvis naprapat, psykolog, specialistläkare), krisvård och operation hos privata vårdgivare, samt kan ersätta kostnader för medicin och eftervård.

En sjukförsäkring ersätter en del av ditt inkomstbortfall vid långvarig sjukskrivning.

Så snabbt ökar sjukvårdsförsäkringarna

Enligt Kristina Ström Olsson, ekonom på branschorganisationen Svensk försäkring, har i dag drygt tio procent av den arbetsföra befolkningen i Sverige en sjukvårdsförsäkring.

Under de senaste 15 åren har antalet ökat från 100 000 till 600 000. På fem år har antalet ökat med 50 procent.

Sjukvårdsförsäkringen i siffror

Arbetsgivarbetald: 451 202

Grupp (fackföreningar, branschorganisationer): 138 739

Privat: 28 584.

Totalt: 618 525.

Källor: SR Ekot, Svensk Försäkring.

ANNONS