Donsörederiet Terntank var det först ut att tanka flytande gas från den nya anläggningen i Göteborgs hamn.
Donsörederiet Terntank var det först ut att tanka flytande gas från den nya anläggningen i Göteborgs hamn. Bild: Cicci jonson

Premiär för tankning med flytande gas i hamnen

På tisdagen öppnade den nya anläggningen där fartyg kan tanka flytande naturgas och biogas i Göteborgs hamn – den första i sitt slag i Sverige.

ANNONS

Det är Swedegas som investerat i en anläggning som hanterar både flytande naturgas och flytande biogas, förkortat LNG och LBG. Det är enligt Swedegas den första anläggningen i Sverige där fartyg kan bunkra – alltså tanka – dessa gasbränslen från en fast rörledning. Det gör det möjligt för fartygen att lasta och lossa samtidigt som man tankar den flytande gasen.

Donsörederierna har drivit på för att göra det möjligt att kunna tanka med flytande gas och vid premiären var det Donsörederiet Terntank Ship Management som bunkrade gas i fartyg som är byggda för just detta drivmedel.

Gradvis ökning

– LNG är första steget. Att gradvis öka mängden biogas är fullt möjligt då teknik och infrastruktur fungerar lika bra för båda gaserna, säger Tryggve Möller, vd för Terntank.

ANNONS

Vid premiären var det en mix med 50 ton flytande naturgas och 18 ton flytande biogas i Swedegas anläggning – där biogasen är producerad i Lidköping. Swedegas konstaterar att man vill öka mängden biogas, LBG, i anläggningen.

– Det är ett genombrott att kunna erbjuda svensk sjöfart den här unika möjligheten att inte bara ställa om till LNG, utan också successivt öka andelen förnybar gas, säger Johan Zettergren, vd för Swedegas i ett uttalande.

Miljörabatt

En av orsakerna till att rederierna velat investera i fartyg som drivs med flytande gas är också att Göteborgs hamn gett miljörabatt för fartyg som anlöper hamnen med detta drivmedel.

Även om flytande naturgas är ett fossilt bränsle släpper det ut mindre koldioxid och minskar utsläppen av svavel och kväveoxid väsentligt jämfört med det konventionella fartygsbränslet – olja.

Swedegas förklarar att de verkar för att 30 procent av energin de levererar ska vara förnybar 2030 – idag är den siffran 18,6 procent.

ANNONS