Kristina Kamp, pensionsekonom på Min pension.
Kristina Kamp, pensionsekonom på Min pension.

Pensionsekonomen: Det händer med pensionen

Vi ska jobba tills vi blir äldre, men kunna ha a-kassa längre upp i åren och få mer i garantipension. Pensionsekonomen Kristina Kamp hjälper till att reda ut vad som kommer att gälla när de nya pensionsreglerna börjar gälla.

ANNONS
|

Måste jag jobba längre nu?

- Vid en viss given ålder kan man plocka ut sina pensionspengar och leva på dem. Nu förändras den åldern för den allmänna pensionen, från 61 till successivt 64 år. Det hänger ihop med att vi lever längre. Pensionerna sjunker när pengarna fördelas på fler år.

- Än så länge vet vi inget tjänstepensionen. Privat pensionssparande har också ett eget liv, säger Kamp.

ANNONS

Berörs alla av detta?

- Är du född 1959 eller senare berörs du på något sätt av förändringarna i åldersgränser. 2020 höjs den tidigaste pensionsåldern till 62 år, och du har rätt att jobba kvar till 68 år. Sedan kommer fler höjningar fram till 2026, då gäller 64 år för pensionen och rätt att jobba kvar till 69 år.

- Är du född 1958 eller senare berörs du av ändringar i garantipensionen. Från 2023 höjs gränsen för att ta ut garantipension till 66 år.

Politikerna säger att de har satsas på dem med sämst pensioner. Hur då?

- Garantipensionerna ska höjas. Men det är fortfarande mycket som är luddigt. En utredning ska presenteras i februari.

ANNONS

Kommer framtidens pensionärer att få mer pengar genom den här uppgörelsen?

- Ja, det kan man säga eftersom fler kommer att jobba längre. Om man jobbar ett år till får man mer pengar in till sin pensionspott, som ska fördelas på ett år mindre sett till förväntat genomsnittslängd. Då får man en högre utbetalning varje månad.

Vad händer om jag inte orkar jobba så länge?

- Sjukersättning och a-kassa ska följa med systemet upp i åldrarna. I dag går gränsen vid 65 år. Är man sjuk eller arbetslös ska man vara med i de systemen.

- Men vi kommer att få se andra typer av pensioner. I tjänstepensionen har flexpension börjar dyka upp. Då ska man kunna jobba lite mindre och ta ut en annan typ av pension för att kompensera för det.

ANNONS

Nu pratar man om pensionsålder. Har det ingen betydelse hur gammal jag är när jag börjar jobba?

- Tvingas jag arbeta ett år till är det klart att jag får mer i pension. Men för den enskilda individen avgörs inte pensionen de sista åren, utan av hela arbetslivet. Inträdesåldern på arbetsmarknaden är hög. Det måste nog också utredas.

TT

ANNONS