Arbetsmarknadspolitiken brister på flera nivåer – från regeringsbeslut till handläggningen i mötet med arbetssökande. Det konstateras i en ny utredning.
Arbetsmarknadspolitiken brister på flera nivåer – från regeringsbeslut till handläggningen i mötet med arbetssökande. Det konstateras i en ny utredning.

Överspelad utredning om arbetsmarknaden

En ny myndighet med ansvar för kompetensförsörjning får tummen upp av arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S). I övrigt är en hel del av arbetsmarknadsutredningens förslag redan överspelade.

ANNONS
|

Arbetsmarknadspolitiken brister på flera nivåer – från regeringsbeslut till handläggningen i mötet med arbetssökande.

Det slås fast i regeringens arbetsmarknadsutredning som presenteras på onsdagen.

De många aktörerna leder till dubbelarbete och ineffektivitet där arbetssökande riskerar att falla mellan stolarna.

Det samtidigt som regeringens detaljstyre begränsar Arbetsförmedlingens handlingsutrymme, förklarar utredaren Cecilia Fahlberg.

- Det är min uppfattning att regeringens styrning genom åren har karaktäriserats av kortsiktighet, hög detaljeringsnivå och ryckighet, säger hon under en presskonferens.

ANNONS

Ny myndighet

Svensk arbetsmarknad lider av en skriande kompetensbrist och en växande andel personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, konstaterar Fahlberg.

För att få bukt med problemen föreslås bland annat att Arbetsförmedlingens allmänna matchningsuppdrag tonas ned – för att i stället låta myndigheten fokusera mer på det fördjupande individuella stödet.

- De som står nära arbetsmarknaden hanteras redan effektivt genom de digitala kanalerna, säger Fahlberg.

Därutöver föreslås en ny myndighet med ansvar för kompetensförsörjning – ett förslag som arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) tycker låter extra intressant.

- Det är värt att diskutera, säger hon till TT.

Mycket överspelat

Centerpartiets chefsekonom Martin Ådahl är mer ljummen till just det förslaget.

Både han och Johansson konstaterar att mycket av utredningens slutsatser och analys har blivit inaktuell i och med den politiskt nya inriktningen.

Enligt överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna ska ett nytt system baserat på lagen om valfrihetssystem (LOV) införas, där fristående aktörer matchar och rustar arbetssökande för de lediga jobben.

ANNONS

Men enligt utredningen finns inte stöd i forskningen att privata utförare av arbetsmarknadstjänster skulle uppnå ett bättre resultat än offentliga.

Ådahl hade ändå gärna velat se att utredningen hade borrat mer i hur ett sådant system skulle kunna se ut.

- Det hade man kunnat utreda mer, säger han.

TT

Fakta: Förslagen i korthet

Arbetsmarknadsutredningen tillsattes av regeringen i juni 2016 med uppdraget att analysera och lämna förslag på hur det statliga åtagandet för arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingens uppdrag kan utformas, för att så effektivt som möjligt bidra till en väl fungerande arbetsmarknad.

Arbetsmarknadsutredningen föreslår bland annat:

Att Arbetsförmedlingen ges utökade befogenheter att utforma verksamheten, en ny instruktion och sänkta förvaltningsanslag då resurser ska styras till de insatser som ger störst effekt.

Att arbetsmarknadsbedömning ska bli Arbetsförmedlingens kärnuppgift med ett uttryckligt uppdrag att bedöma den arbetssökandes avstånd till arbetsmarknaden.

Att Arbetsförmedlingens användning av utbildningsinsatser ska tydliggöras och fokusera på insatser som är anpassade efter arbetsgivares konkreta rekryteringsbehov.

Att en ny nationell myndighet ska få ett samlat ansvar för kompetensförsörjningspolitiken.

Att genom två olika alternativ komma till rätta med problemen i ersättningssystemen. Antingen genom att separera och förbättra Arbetsförmedlingens arbete med kontroll eller överlåta ansvaret till arbetslöshetskassorna.

Källa: DN Debatt

ANNONS