Finansminister Magdalena Andersson. Arkivbild.
Finansminister Magdalena Andersson. Arkivbild.

Oenighet om skatter på IMF-möte

Européerna ifrågasätter om USA:s nya skattereformer följer internationella principer för just skatter. Då kontrar amerikanerna med att ställa samma fråga när det gäller en omsättningskatt på digitala företag, ett förslag från EU-kommissionen.

ANNONS
|

En sådan skatt skulle slå hårt mot jättar som Google och Facebook, vilket amerikanerna förstås noterat i de diskussioner som nu förs vid Internationella valutafondens (IMF) vårmöte i Washington. Där avhandlas även den internationella handeln i allmänhet och de amerikanska ståltullarna synnerhet, men inga konkreta beslut har fattats enligt finansminister Magdalena Andersson (S), på plats för Sveriges räkning.

Hon framhåller att diskussionerna alltmer handlar om det faktum att många länder har en åldrande befolkning, "den demografiska utmaningen".

- Sverige ligger lite före där, bland annat har vi förberett oss genom att till exempel betala av på statsskulden. Och det är något som väcker intresse här. Det är uppenbart att många länder behöver få ordning på statsfinanserna, betala av på statsskulden och få fler kvinnor i arbete, säger Andersson.

ANNONS

Hon håller själv ett föredrag om jämställdhet och ekonomi på IMF-mötet, som avslutas på lördagen.

- Jag kommer att berätta om de svenska erfarenheterna, om viktiga reformer som särbeskattning, föräldraladighet, barnomsorg och äldreomsorg – men också om det vi nu gör i regeringen med exempelvis jämställdhetsbudgetering, säger hon.

TT

Fakta: IMF och Världsbanken

Världsbanken och Internationella valutafonden (IMF) grundades 1944 för att leda återuppbyggnaden efter andra världskriget och för att undvika upprepning av 1930-talets depression och finanskris.

Båda ger lån till länder, IMF mer på kort sikt medan Världsbanken arbetar med fattigdomsminskning och att stötta tillväxt i främst u-länder.

IMF leds sedan juli 2011 av fransyskan Christine Lagarde.

Källor: Världsbanken och IMF

ANNONS