Skanska pressas av svag marknad. Arkivbild.
Skanska pressas av svag marknad. Arkivbild.

Nye Skanskachefen rivstartar – tusentals får gå

Byggbolaget Skanska flaggar för en lägre vinst. Beskedet sänkte aktien med över sex procent. 3 000 anställda ska bort när verksamheten går sämre på vissa håll. Det kan beröra Sverige också, även om lönsamheten är klart bättre här.

ANNONS
|

Nye vd:n Anders Danielsson rivstartar. Fyra toppar i koncernledningen får flytta på sig, däribland finanschefen Peter Wallin, när Danielsson storstädar. Verksamheter läggs ner eller struktureras om och 3000 anställda får gå. Men den svenska rörelsen går bra och uppsägningarna kommer i huvudsak att beröra utländsk verksamhet.

Men de kan komma att beröra anställda i Sverige också:

- Det kan inte uteslutas, säger vd Anders Danielsson på en telefonkonferens, men tillägger att det i sådana fall blir en mindre del.

ANNONS

Skanska har med sin bygginriktning inte påverkats i någon nämnvärd utsträckning av den pressade svenska bostadsmarknaden. Den del där Skanska har koncentrerat bostadsbyggandet, mot mindre dyra bostäder, har haft stark efterfrågan även under fjärde kvartalet, enligt Danielsson.

1,1 miljarder

Bolaget gör en nedskrivning av byggenheterna med en miljard kronor och tar utöver det kostnader för omstruktureringar på 100 miljoner kronor, vilket belastar resultatet för fjärde kvartalet. Även 2018 påverkas negativt med 600 miljoner kronor, enligt bolagsledningen.

Aktien backade under dagen med 8,1 procent på Stockholmsbörsen.

Skanska påbörjade under hösten en översyn för att öka lönsamheten. De nordiska marknaderna är fortsatt starka. Inom bostads- och kommersiell fastighetsutveckling är marknaden god och ambitionerna att växa kvarstår, slår bolaget fast.

Men på andra ställen har man problem, framför allt i Polen, Tjeckien, Storbritannien och delar av den amerikanska marknaden där ledningen nu beslutat att strukturera om verksamheten.

Sparar en miljard

Sparpaketet ska leda till kostnadsbesparingar på en miljard kronor.

Rörelseresultatet för helåret 2017 beräknas bli cirka 5,3 miljarder kronor, vilket motsvarar en vinst per aktie på 12 kronor. Men finanserna är fortsatt starka och styrelsen har beslutat att föreslå att utdelningen till ägarna behålls på 8:25 kronor per aktie.

Under 2016 landade rörelsevinsten på 8,2 miljarder kronor.

TT

ANNONS

Fakta: Skanskas resultat 2017

Skanska räknar med ett preliminärt rörelseresultat för helåret 2017 på 6,4 miljarder kronor, exklusive engångsposter.

Inklusive de nu annonserade nedskrivningarna, på totalt 1,1 miljarder kronor, väntas rörelsevinsten bli 5,3 miljarder kronor.

Under 2016 blev rörelsevinsten 8,2 miljarder kronor.

Källa: Skanska

ANNONS