Körkort från länder utanför EU gäller bara ett år i Sverige från folkbokföringen. ARKIVBILD.
Körkort från länder utanför EU gäller bara ett år i Sverige från folkbokföringen. ARKIVBILD.

Nyanlända tvingas ta om sitt körkort

ANNONS

De som nu kommer som flyktingar från länder som Syrien, Afghanistan och Irak får köra ett år från den dag de folkbokförs i Sverige på de körkort de har hemifrån. Sedan är det stopp.

-Den som varit bosatt utanför EES-länderna får ta om sitt körkort, säger Ulrika Rolfsdotter, sektionschef för körkortskundtjänsten på Transportstyrelsen.

Inom EU är reglerna för förarutbildning gemensamma, men för andra länder kan de skilja sig. Därför går det inte att bara byta ut sitt körkort från ett icke-europeiskt land. Hela utbildningen måste tas om, enligt Transportstyrelsen.

Inte alldeles lätt

För den som kommit som flykting är ett nytt körkort inte alldeles lätt att ta, både språket och ekonomin kan sätta stopp, trots att man är en van bilförare. Många riskerar att hamna i en slags moment 22 - utan jobb blir det inget körkort, och utan körkort inget jobb.

ANNONS

Arbetsförmedlingen, som ansvarar för nyanländas integration, har dock inget med nyanländas körkort att göra. Det går inte att få körkortsutbildning via Arbetsförmedlingen, trots att det för många skulle öka chanserna till jobb.

-Visst, körkort kan vara en viktig förutsättning för arbete, precis som exempelvis bosättning och gymnasieutbildning. Men körkort är inte vårt uppdrag, säger Mathias Wahlsten, chef för integration och etablering på Arbetsförmedlingen.

Anna Johansson, infrastrukturminister (S), förklarar att Sveriges höga krav på trafiksäkerhet gör vi inte kan byta ut utländska körkort mot svenska rakt av.

-Det är bra att det är på det sättet, säger hon.

Ordna själv

Några genvägar är inte aktuella. Att det blir svårare att få jobb är inte unikt för just nyanlända, säger hon, det är också många ungdomar som inte tar körkort.

-Vi har ingen speciell politik för just nyanlända. De flesta jobb kräver inte heller körkort, säger hon.

Om man måste ha ett så får man ordna den saken själv.

-Vi har inga planer på att ändra på detta nu. Vi har just presenterat ett stort etableringspaket i budgeten, men körkort finns inte med. Fast om det visar sig att det är ett stort problem så får vi titta på det, säger Anna Johansson.

Fram till i september i år har nära 49 000 personer kommit som flyktingar, förra året kom drygt 80 000 och 2013 cirka 54 000 personer.

Priset för ett körkort varierar, men exempelvis de fasta kostnaderna plus 20 lektioner kostar drygt 14 000 kronor.

Körskolornas kursböcker från Sveriges trafikskolors riksförbund finns nu bara på svenska och engelska. Tidigare har översättningar funnits, men de är inte aktuella längre. En digital utbildning är på gång, som kommer kunna automatöversätta från engelska till andra språk.

Vissa körskolor erbjuder förarutbildning på andra språk.

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) omfattar EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein. De som kommer från andra länder, förutom Japan och Schweiz, måste ta om sina körkort ett år efter folkbokföringen.

Källor: Migrationsverket, Sveriges trafikskolors riksförbund, Transportstyrelsen

ANNONS