Nu sätter sig konjunkturen – så rasar branscherna i Göteborg

Handeln rasar mycket, tjänstesektorn likaså och byggbranschen som har hållit emot relativt bra, ser nu kraftigt minskade volymer framåt. Tillverkningsindustrin minskar visserligen men ser fortsatt goda volymer – om än inte lika stora tidigare. Så ser konjunkturen ut för Göteborg, visar färska siffror från Business region Göteborg.