Den gigantiska norska oljefonden kan ha aktier i uppemot 400 vapenrelaterade företag trots att majoriteten av befolkningen är emot sådana investeringar. Arkivbild.
Den gigantiska norska oljefonden kan ha aktier i uppemot 400 vapenrelaterade företag trots att majoriteten av befolkningen är emot sådana investeringar. Arkivbild.

Norska oljefonden investerar i vapenaktier

Den gigantiska norska oljefonden kan ha aktier i uppemot 400 vapenrelaterade företag trots att majoriteten av befolkningen är emot sådana investeringar, visar en ny rapport.

ANNONS
|

Ett antal bistånds- och hjälporganisationer står bakom rapporten. Den har nått slutsatsen att fonden – som totalt har investerat motsvarande nära 8800 miljarder svenska kronor i drygt 9000 företag världen över – har aktier i 100–150 vapenproducenter och i cirka 250 företag som tillverkar vapenkomponenter.

- Vi kan inte tjäna pengar på företag som producerar vapen som leder till att civila dödas. Det är rätt och slätt omänskligt. Regeringen måste se till att oljefonden gör sig av med alla vapeninvesteringar, säger Anja Bakken Riise, som leder organisationen Framtiden i våra händer, enligt nyhetsbyrån NTB.

ANNONS

Enligt rapporten finns inga tydliga riktlinjer för vad som ska räknas som vapen och vapenföretag. Organisationerna pekar på att varken regeringen eller fonden därför exakt vet hur många vapenrelaterade aktier som fonden investerat i, skriver tidningen Verdens Gang.

Organisationerna har också beställt en opinionsundersökning som visar att 59 procent av de svarande är emot investeringar i vapenrelaterade aktier.

TT

Fakta: Världens största statliga aktieägare

Statens pensjonsfond utland (SPU) är världens största statliga förmögenhetsförvaltare. Fonden äger omkring 1,4 procent av världens börsnoterade aktier.

Investeringarna görs med pengar som tas från den norska statens vinst på landets oljeindustri och fondens egen avkastning. En andel av fondens tillgångar används samtidigt varje år för att täcka kostnader i den norska statsbudgeten.

Oljefonden, med ägande i cirka 9000 börsnoterade företag runt om i världen, förvaltas av den norska centralbanken.

Källa: Reuters

ANNONS