Annika Winsth, chefsekonom på Nordea, räknar med att Riksbanken trots att det saknas inhemska skäl höjer räntan två gånger de närmaste två åren. Arkivbild
Annika Winsth, chefsekonom på Nordea, räknar med att Riksbanken trots att det saknas inhemska skäl höjer räntan två gånger de närmaste två åren. Arkivbild

Nordea: Kraftig konjunkturnedgång i år

En skakig bostadsmarknad och dämpad global efterfrågan trycker ned svensk tillväxt, som beräknas falla till 1 procent i år enligt en färsk prognos från Nordea. Storbankens ekonomer räknar med att det bara blir två räntehöjningar 2019–2020.

ANNONS
|

Försiktiga hushåll och påtagligt minskat byggande är två faktorer som slår mot tillväxten. Samtidigt innebär den försvagade globala konjunkturen en hård smäll för den exportberoende svenska ekonomin, enligt Nordeas konjunkturrapport.

Inga inhemska skäl att höja räntan

Chefsekonomen Annika Winsth ser måttliga löneökningar framför sig och en inflation som faller under året.

"Trots det höjer Riksbanken räntan i slutet av innevarande år. Det finns inga inhemska skäl att höja räntan, men Riksbanken följer ECB och når nollränta i slutet av året", skriver Winsth i ett pressmeddelande.

Nordeaekonomerna ser en svag utveckling för kronan när konjunkturen viker.

ANNONS

"Den gynnsamma och utdragna globala tillväxtperioden är över. I flera länder dämpas tillväxten. Det samtidigt som de politiska utmaningarna är stora. Därtill ska läggas att flera centralbanker signalerar en mindre expansiv penningpolitik i en högt skuldsatt och räntekänslig värld. Risken är att 2019 blir ett år med svag tillväxt och fortsatt turbulens", skriver Winsth.

Fjolårets svenska BNP-tillväxt skattas i prognosen till 2,2 procent, men i år räknar Nordeas ekonomer med en kraftig inbromsning ned till 1,0 procent. Återhämtningen 2020 antas bli försiktig, med en tillväxt på 1,5 procent.

För arbetslösheten pekar det samtidigt uppåt, från en beräknad nivå på 6,3 procent i år till 6,7 procent 2020.

Budgetöverskottet raderas ut

Inflationen enligt måttet KPIF beräknas sjunka från årsgenomsnittet på 2,1 procent i fjol till 1,8 procent i år och 1,4 procent 2020.

Den nytillträdda rödgröna regeringen antas till följd av utvecklingen få problem att generera ett överskott i statsfinanserna.

Nordea räknar med ett offentligt finansiellt sparande på noll under både 2019 och 2020, då inkomstskatterna sänks med sammanlagt 20 miljarder kronor samtidigt som stora infrastruktursatsningar ska göras.

"De finanspolitiska reformerna är inte fullt ut finansierade. Dessutom tynger den försvagade konjunkturen det finansiella sparandet och de senaste årens budgetöverskott i offentlig sektor raderas ut", skriver Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson i konjunkturrapporten.

ANNONS
TT

Fakta: Budgetöverskottet antas raderas ut

Nordeas ekonomer räknar med att budgetöverskottet under senare år kommer att raderas ut 2019–2020, då tillväxten bromsar in och finanspolitiken blir mer expansiv.

Nyckeltal 2018 2019 2020

BNP-tillväxt 2,2 1,0 1,5

Arbetslöshet 6,3 6,3 6,7

KPIF-inflation 2,1 1,8 1,4

Budgetöverskott* 0,9 0 0

Talen i tabellen avser procent. För BNP-tillväxten avses tillväxten jämfört med föregående år, för arbetslöshet och inflation handlar det om årsgenomsnitt. När det gäller budgetöverskottet avses överskottet som andel av svensk BNP.

Källa: Nordea

ANNONS