Näringslivet skeptiskt till ny företagsskatt

Avdragsmöjligheterna för företag med lån ska begränsas. Samtidigt sänks bolagsskatten till 20 procent. De nya förslagen ska göra företagsklimatet mer jämställt, enligt finansministern. Men företagarorganisationerna är kritiska.

ANNONS
|

Huvudsyftet med det nya förslaget är att försvåra för aggressiva skatteupplägg inom näringslivet, enligt finansminister Magdalena Andersson (S).

- Det blir en bättre konkurrenssituation mellan företag som försöker skatteplanera och företag som gör rätt för sig. Det är naturligtvis bättre för företagsklimatet, säger hon.

Förslagen läggs fram som en anpassning till nya EU-direktiv som bland annat handlar om att få ner skuldsättningen inom näringslivet och öka motståndskraften i ekonomin.

ANNONS

Oro bland småföretagare

Men från näringslivets organisationer kommer kritik.

- Om man begränsar avdragsrätten för en kostnad så drabbar det de företag som har den kostnaden i form av räntor och lån, exempelvis industriföretag och fastighetsägare, säger Richard Hellenius, skatteexpert på Svenskt näringsliv.

Även bland småföretagarna finns en oro kring de nya förslagen.

"Trots alla positiva samtal med näringsministern så framstår detta förslag mer som det gamla Socialdemokraterna som vill gynna storföretagandet", skriver Günther Mårder, vd på Företagarna, i en skriftlig kommentar.

Eget kapital gynnas

Magdalena Andersson slår ifrån sig den kritiken. Förslaget innehåller en förenklingsregel som bland annat innebär att ett negativt räntenetto får dras av upp till 100000 kronor som, enligt henne, tar höjd för småföretagen.

- Man kanske inte hade hunnit läsa igenom det förslag vi faktiskt har remitterat. Om man hade gjort det så hade det framgått att vi föreslår en förenklingsregel för mindre företag, som kommer att gynna just småföretag, säger Andersson.

ANNONS

I regeringens förslag lyfts möjligheten till två alternativa lösningar: en som grundar sig på ett företags resultat före räntor och skatter (ebit-resultat) och en som grundar sig på ett så kallat ebitda-resultat – resultat före räntor, skatter samt ned- och avskrivningar.

- Både EU och OECD förespråkar en ebitda-lösning. Det kan vara farligt att avvika från internationella normer när det gäller metod och nivå, säger Richard Hellenius.

Hot mot tech-bolag

Riskkapitalbolagen ser en risk att regeringens nya förslag drabbar tillväxtbolag som har låga vinster under tillväxtåren och därför knappt kan göra några avdrag som de eventuellt har räknat med.

- Risken är att tillväxtbolag och bolag som har stora industriinvesteringar kommer att drabbas. Det finns en stor risk att det slår mot de snabbväxande tech-bolagen, säger Elisabeth Thand Ringqvist, ordförande på Svenska riskkapitalföreningen.

Om de nya förslagen påverkar företags incitament att ta lån för att satsa och växa låter Magdalena Andersson vara osagt.

ANNONS

- Å andra sidan blir det mer fördelaktigt att satsa med eget kapital. Men förslaget går ut på remiss nu och det är precis där det blir spännande att höra vad det finns för synpunkter. Samtidigt har det varit väldigt efterfrågat från näringslivet att få fram ett nytt förslag, säger hon.

TT

Fakta: Bolagsskatt i andra länder

 1. • Danmark: 22 procent.
 2. • Finland: 20 procent.
 3. • Frankrike: 33,33 procent.
 4. • Tyskland: 15 procent.
 5. • Island: 20 procent.
 6. • Italien: 24 procent.
 7. • Norge: 24 procent.
 8. • Spanien: 25 procent.
 9. • Schweiz: 8,5 procent.
 10. • Storbritannien: 19 procent.
 11. • USA: 35 procent.

Källa: OECD

Fakta: Förslag om nya företagsskatter

Regeringen har lagt fram en promemoria om nya företagsskatter.

Förslagen innebär bland annat att möjligheterna till ränteavdrag i lånefinansierade verksamheter minskas.

Förslaget innehåller en förenklingsregel som bland annat innebär att ett negativt räntenetto får dras av upp till 100000 kronor. Ett sådant avdrag får göras i stället för att dra av 35 procent av avdragsunderlaget enligt ebit-regeln eller 25 procent av avdragsunderlaget enligt ebitda-regeln

Förslaget innebär att bolagsskatten sänks från 22 procent till 20 procent.

Förslagen som nu skickas på remiss föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Källa: Regeringen

ANNONS