Rickard Åström har arbetat som både kompositör och kapellmästare på Göteborgsoperan.
Rickard Åström har arbetat som både kompositör och kapellmästare på Göteborgsoperan.

Musik är rena medicinen

ANNONS
|

Rickard Åström sätter sig till rätta framför flygeln. Han positionerar händerna ovanför tangenterna och låter dem vila där i ett par sekunder. Sedan sätter han i gång med full kraft. Genast fylls hela rummet av bedövande pianotoner. Lika starka som vackra. Efter ett tag slår han av på takten. Fingrarna dansar fortfarande, men med betydligt mindre frenesi.

– Märkte ni någon skillnad i hur det kändes i kroppen när jag bytte tempo? frågar han.

Rickard Åström är tvåfaldig Grammisvinnare och har arbetat som både kompositör och kapellmästare på Göteborgsoperan. För fem år sedan blev han kontaktad av ett forskarlag på Sahlgrenska akademin. De hade en idé. Nu behövde de hans hjälp.

ANNONS

– De höll på med ett forskningsprojekt som handlade om hur musik biologiskt påverkar människors hälsa. Tanken var att på sikt kunna använda musik som komplement till medicin i sjukvården. Till exempel som ett naturligt sätt att få patienter att slappna av före och efter operation, säger Rickard Åström.

Så påverkas hjärtat av musik

Telefonsamtalet blev starten på ett samarbete som snart skulle komma att uppmärksammas i nyhetsmedia över större delen av världen. Rickard Åström och de andra bestämde sig för att studera hur hjärtat påverkas av musik. Till sin hjälp hade de bland annat en ungdomskör på Hvitfeldska gymnasiet som fick sjunga tre olika musikstycken.

– Det visade sig att körsången hade märkbara effekter på hjärtat. Deras hjärtan följdes åt och slog snabbare och långsammare i takt med musiken. Den så kallade hjärtvariabiliteten ökade. Det är intressant eftersom man sett ett samband mellan hög hjärtvariabilitet och minskad risk för hjärtsjukdomar. Körsång visade sig dessutom vara en väldigt effektiv avslappningsmetod, säger Rickard Åström.

ANNONS

På sikt hoppas forskarna att resultaten ska kunna användas för att hjälpa patienter med så kallat broken heart syndrome, en relativt ny diagnos som förekommer över hela världen.

– Det är ett tillstånd som påminner om hjärtinfarkt. Symptomen är liknande, men de har framkallats av emotionell stress. När någon nära anhörig dött, till exempel. Det finns inget vedertaget botemedel i dag. Man hoppas på att musik ska kunna göra brustna hjärtan hela igen, säger han.

Musiken som ger gåshud

Något universalrecept på läkande musik finns ännu inte, men de är på god väg. Forskarlaget har genomfört flera studier där Rickard Åström suttit framför flygeln och spelat för en försöksperson samtidigt som man registrerat parametrar som gåshud, andning och puls. Man har också undersökt hur toner, tempon och andra musikaliska ingredienser påverkar. Med forskningsresultaten som underlag har Rickard Åström därefter komponerat musik som är specialdesignad för att lugna och läka.

– Vi kom ganska snart på att den avslappnande musiken inte bara kunde användas i samband med operation. Vi såg också användningsområden inom företagshälsovård och bland privatpersoner. Stress är ett väldigt stort problem överallt i dag, säger Rickard Åström.

ANNONS

Parallellt med fortsatta musikstudier via Sahlgrenska akademin driver han i dag företaget Bodyscore tillsammans med Samira Savarani. Med företagets egenutvecklade musikapp Music For Moods är det tänkt att alla ska kunna använda musik för att gå ner i varv och bli avslappnade.

– Mobilkameran kan mäta din puls. På så sätt märker appen hur bra musiken fungerar och hur avslappnad du blir. Man kan också gå tillbaka i tiden och se hur man mått under olika perioder, säger Samira Savarani.

Att hela brustna hjärtan

Appen lanseras i början av december och testas redan nu av Volvo-anställda. I framtiden är det också tänkt att Rickard Åström ska lägga in fler genrer i appen i takt med att han specialdesignar mer musik. Musik som är tänkt att göra oss motiverade, till exempel.

– Som musiker känner man en längtan efter att beröra. Det gör nog alla. Kan man dessutom göra skillnad för hjärtpatienter och hela brustna hjärtan med musik vore det ju fantastiskt. Hela det här forskningsområdet känns väldigt spännande, säger han.

ANNONS

Gör: Utvecklar appen Music For Moods.

Startades: 2013.

Omsättning före skatt 2014: 973 000 kronor.

Vinst före skatt 2014: Ingen.

ANNONS