Missnöjda uppsagda IT-risk

ANNONS
|

–I samband med de senaste årens lågkonjunktur har många medarbetare ofrivilligt fått lämna sina företag. 75 procent av företagens IT-chefer är oroliga för vad de före detta medarbetarna kan ställa till med, säger Andreas Halvarsson på konsult- och tjänsteföretaget Ernst&Young, som ligger bakom en undersökning där 1900 IT-chefer i olika storföretag i ett 60-tal länder har intervjuats.

Där framkommer att storföretagens IT-system har utsatts för fler externa attacker och interna angrepp. Drygt 40 procent av cheferna rapporterar om fler externa attacker mot företagens hemsidor och nätverk och var fjärde chef har noterat fler interna angrepp. 13 procent rapporterade en ökning av de interna bedrägerierna.

ANNONS

–Så gott som alla företag har system och verktyg för att ha en bra kontroll på vad som sker i data- och IT-hanteringen. Men det är i den dagliga, interna, systematiska granskningen som det brister, konstaterar Andreas Halvarsson.

De svenska storföretagen upplevs som mer naiva och godtrogna i säkerhetsarbetet än vad andra europeiska och internationella företag är.

–Det kan få mycket svåra konsekvenser för ett företag om någon medarbetare skulle få för sig att radera all e-posttrafik. Skulle den personen dessutom ha behörighet att även radera all backup kan det bli förödande, framhåller Andreas Halvarsson.

/TT

ANNONS