Mjölkkor ska förmås släppa ut mindre gaser. Arkivbild.
Mjölkkor ska förmås släppa ut mindre gaser. Arkivbild.

Mindre rap ska ge klimatvänligare mjölk

Rapande kossor går knappast att avskaffa. Men det går att kompensera. Mejerijätten Arla slår nu på stora klimattrumman och siktar på nollutsläpp, netto, senast 2045. Men många av de ekonomiskt hårt prövade mjölkbönderna kan få det tufft.

ANNONS
|

- Vi får vara försiktiga med att driva för hårda krav. Det gäller att hitta en balans, säger Arlas Sverigechef Patrik Hansson.

Mejerikoncernen lanserar nu sin nya strategi om netto noll klimatavtryck, bland annat på mjölkpaketen, för att framställa Arla som ett bolag som bryr sig om klimatutsläppen. Exakt hur det ska gå till får framtiden visa, enligt Hansson, men Arla har som första mål att minska klimatpåverkan på gårdsnivå med 30 procent mellan 2015 och 2030.

ANNONS

- Vi vill visa att vi tar den här frågan på allvar, säger Patrik Hansson.

Kan rapa mindre

Att exempelvis kossor rapar mycket klimatskadlig metangas är ett känt faktum, men kan minskas med annat foder.

- Det är ett problem, men vi tror att vi kan få ned utsläppen med 30 procent, säger Patrik Hansson.

Men klimatutsläppen går förstås inte att få ner till noll. Men det går att kompensera.

- Det gäller att minska på det negativa och maximera på det positiva, säger Hansson.

Som andra exempel nämner han att omvandla gödsel till biogas, solpaneler på ladugårdarna eller åtgärder i odlingen som kapslar in kol. Mer forskning är en annan viktig ingrediens.

ANNONS

Lönsamhet först

Huruvida mjölkbönderna, som bara för något år sedan larmade om akuta pengaproblem när mjölkpriset föll, har råd att ställa om till klimatvänligare produktion är en balansgång, medger Patrik Hansson.

- Det gäller att säkra lönsamheten, säger han och efterfrågar bland annat en grön skatteväxling från politikerna som underlättar omställningen till ett mer fossilfritt jordbruk.

Några gårdar får gå i förväg, andra får komma efter. Och konsumenterna kommer inte, åtminstone i det kortare perspektivet, att veta om man dricker mer eller mindre klimatsmart mjölk – det kommer inte att stå på mjölkförpackningarna att si och så mycket koldioxid har släppts ut vid tillverkningen.

TT

Fakta: Arla Sveriges mål

30 procent sänkt klimatpåverkan per kilo mjölk mellan 2015 och 2030.

Senast 2045 ska klimatutsläppen, netto, vara noll.

Mellan åren 1990 och 2018 har Arla sänkt klimatutsläppen med 24 procent.

Källa: Arla

ANNONS