I älvsbotten kring gamla Götaverken finns stora mängder miljögifter lagrade sedan den mångåriga varvsverksamheten på platsen.
I älvsbotten kring gamla Götaverken finns stora mängder miljögifter lagrade sedan den mångåriga varvsverksamheten på platsen. Bild: Björn Larsson Rosvall

Miljöbomben i hamnen: Volvo ifrågasätter kommunens opartiskhet

En flera år gammal historia har nu tagit ännu en vändning. Göteborgs stad har krävt att AB Volvo fortsätter utreda den giftiga så kallade miljöbomben i hamnen, men fordonskoncernen säger nej – och ifrågasätter om kommunen är opartiska och ska få ha myndighetsansvar i frågan.
– Vi har gjort långt mer än vad som kan krävas av oss, säger Volvo Groups miljöchef Björn Brovik.

ANNONS

Det är en lång och ganska snårig historia som ligger bakom ärendet. Förenklat handlar det om vem som är ansvarig för föroreningarna på älvsbotten vid Götaverken. Där finns extrema halter av det giftiga ämnet tributyltenn (TBT), en rest efter när fartyg målades i varvsverksamheten som tidigare bedrevs på platsen.

LÄS MER:Här ligger Sveriges största miljöbomb – mitt i Göteborg

År 2013 gjorde miljöförvaltningen en utredning som pekade ut Damen Shiprepair Götaverken AB och Saab/Celcius AB. Även andra verksamheter kunde tänkas ha bidragit till föroreningarna, konstaterade man, inklusive Götaverken, som sedan länge var nedlagt när Volvo Group Real Estate AB köpte företaget för 30 år sedan.

Tyckte att utredningen inte höll

Volvo Group gjorde frivilligt en riskutvärdering över miljösituationen i hamnen. Utredningen kom förra året fram till att föroreningarna inte innebar någon risk. Men miljöförvaltningen i Göteborg höll inte med utan ville att Volvo Group skulle komplettera utredningen, bland annat genom att ta hänsyn till nuvarande båttrafik och kommande konstruktions- och reparationsarbeten i området.

ANNONS

Miljö- och klimatnämnden höll med förvaltningen och bestämde i september att Volvo måste fortsätta utreda den giftiga miljöbomben.

LÄS MER:Volvo måste fortsätta utreda giftiga miljöbomben

Volvo protesterar

Men nu säger Volvo nej och har överklagat beslutet.

– Det finns punkter i miljönämndens kompletteringar som vi anser är orimliga, till exempel att utreda konsekvenserna av stadsplaner som ännu inte finns, säger Björn Brovik, miljöchef Volvo group.

– Vi vill göra det som är rätt och vara säkra på att resurser används där de gör bäst nytta och inte slösar. Vi har själva bekostat utredningen och även samarbetat med miljöförvaltningen kring den. Utredningen ger vid handen att risken för negativa effekter på människa och miljö är obetydlig. När de nu ber oss utreda om det kan finnas risker i framtiden så går inte det – det är ju omöjligt för oss att förhålla oss till planer som inte finns.

Gjorde "felet" vid ett köp för 30 år sedan

Volvo har inte bedrivit någon verksamhet på platsen där föroreningarna finns och har aldrig ägt fastigheten där varvet låg. ”Felet” de gjorde var att för 30 år sedan köpa företaget Götaverken, som sedan cirka 10 år hade avyttrat varvsverksamheten vid Cityvarvet. Detta eftersom Volvo ville ha mer företagsyta i Arendalsområdet. Att Volvo pekats ut som en av tre potentiellt ansvariga för miljöföroreningarna är en konsekvens att lagen ändrats efter Götaverksköpet. Numer är det köparen av ett bolag som övertar ansvar för verksamhet som det köpta bolaget tidigare bedrivit.

ANNONS

Vad tycker ni själva är rimligt att ni gör för eventuella saneringsarbeten?

– Vi har i det här arbetet anlitat anvisat väldigt framstående externa experter som ägnat sitt liv åt att forska och arbeta inom det här området. Oavsett var kostnaderna hamnar så handlar det om att man ska göra rätt saker som gör nytta för miljön och att inte lägga resurser på saker som inte utgör någon risk.

LÄS MER:Här dyker de vid Sveriges största miljöbomb

Begär att Länsstyrelsen får ärendet

Länsstyrelsen har tidigare haft tillsynen över det här ärendet, och i onsdags lämnade AB Volvo in en begäran om att myndigheten ska återta det ansvaret.

– Vi har varit extremt tillmötesgående och gjort långt mer än vad som kan krävas av oss. Vi ifrågasätter nu om miljönämnden och miljöförvaltningen har rätt förutsättningar att kunna bedriva tillsyn på ett oberoende sätt.

Ni upplever att de tillvaratar stadens andra intressen i det här?

– Just det. Det kan vara exploaterings- och stadsutvecklingsintressen, eller ekonomiska intressen. Det är just det, att det är oklart vad de vill att vi ska utreda.

Miljönämnden: "Måste veta vad andra aktörer gör"

Helena Norin (MP), ordförande i miljö- och klimatförvaltningen säger att de och förvaltningen måste ha koll på övriga intressen i staden för att göra sitt jobb.

– Vårt myndighetsuppdrag handlar om att driva den här frågan ur miljö- och hälsosynpunkt. Givetvis samverkar man med varandra inom staden för att veta vad olika verksamhetsutövare planerar i framtiden. För att driva frågan om sanering framåt måste vi veta vad andra aktörer gör.

ANNONS

Är det rimligt att Volvo ska ta hänsyn till kommande konstruktions- och reparationsarbeten som ännu inte är planerade?

– Vi har den här jättefarliga, förbjudna kemikalien som ligger i massorna och det behöver hanteras. Vi kan inte ha ett område i Göteborg som vi inte någonsin kan röra igen. Eftersom den tidigare varvsverksamheten lagts ner så måste man ta hänsyn till att man ska göra något med marken i framtiden, säger Helena Norin.

Damen har lämnat Sverige

Som ovan nämnt har även Damen Shiprepair Götaverken och Saab/Celcius pekats ut som ansvariga för föroreningarna. Damen Shiprepair Götaverken har dock lagt ner och företaget har lämnat Sverige – en anledning till varför förvaltning och nämnd valt att i stället fokusera på Volvo group.

– Detta är den lättaste vägen framåt eftersom det här är en part som går att ha en diskussion med. Det är säkert så att det hade kunnat gå att föra talan mot de tre företag som tidigare pekats ut som ansvariga, men vi valde denna väg framåt för att arbeta på ett effektivt sätt, säger Helena Norin och fortsätter:

– Men med överklagan kommer det att ta tid i alla fall.

Petter Larsson, mediaansvarig på Saab AB, säger via mejl till GP att Celsius AB tidigare har bidragit till omfattande tekniska utredningar om föroreningar från Cityvarvet i Göteborgs hamn.

ANNONS

– De gjordes för att få fram ett bättre beslutsunderlag. Celsius AB har dessutom, i samarbete med externa miljörättsjurister, noggrant utrett ansvaret för föroreningarna och kommit fram till att Celsius AB inte har något ansvar. Miljöförvaltningen i Göteborg är underrättade om Celsius uppfattning i ansvarsfrågan, säger Larsson.

usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökLocationclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS