Marie Nilsson, ordförande för IF Metall, tycker nuvarande las fungerar dåligt. Arkivbild.
Marie Nilsson, ordförande för IF Metall, tycker nuvarande las fungerar dåligt. Arkivbild.

Metall välkomnar las-förhandlingar

Turordningsreglerna är inget stort problem, de är redan överspelade. Däremot kräver storfacket IF Metall satsningar på kompetensutveckling.

ANNONS
|

Många fackförbund har gått i taket när politikerna i den nya konstellationen S, MP, C och L slagit fast riktlinjerna kring förändringar i arbetsrätten, framför allt utvidgade undantag från principen sist in, först ut. Men LO-facket IF Metall är inte det förbund som står längst fram på de barrikaderna, tvärtom:

- Vi vill förhandla med motparten om förändringar i arbetsrätten. Vi ser att det finns luckor. Det funkar inte med den snabba omställningen på arbetsmarknaden som är i dag, säger ordförande Marie Nilsson.

ANNONS

Gäller inte

Turordningsreglerna är i det närmaste redan överspelade.

- När vi får ett varsel i dag på en arbetsplats så är det inte så att turordningen funkar så att det är sist in först ut. Det gäller inte längre.

Det viktiga blir i stället att de anställda har rätt kompetens och det är ofta de som får fortsätta eller hittar nytt jobb.

- Det viktiga blir att se till att våra medlemmar får den kompetensutvecklingen, så att den dagen ett varsel kommer, har man rätt kompetens.

Som det har fungerat har arbetsgivaren inte tagit det ansvaret, anser hon.

- Priset för arbetsgivaren måste bli att se till att det blir en mycket större trygghet i omställningen. Det tycker inte vi är så kontroversiellt, säger Marie Nilsson.

ANNONS

Svårare på hög nivå

Det gäller att ge och ta här, resonerar hon.

- Och jag är ganska pragmatisk i den här frågan.

Men det kan bli svårare att hitta övergripande kompromisser.

- Jag tror att vi kommer att hitta lösningar, men jag är inte så säker på att vi gör det tvärs över LO, TCO och Saco-nivå, utan att vi måste ner på bransch- och förbundsnivå för att hitta lösningar, säger Marie Nilsson, som dock inte gillar att politikerna har lagt sig i och pressat facken framför sig inför hotet att det annars kommer en lagstiftning i frågan.

TT

Fakta: Turordningsreglerna

Turordningsreglerna, sist in först ut, fungerar så att tiden på arbetsplatsen har stor betydelse vid nedbemanningar. Sist anställd åker då ut först, förutsatt att de som blir kvar har tillräcklig kompetens. Ofta förhandlar fack och arbetsgivare om undantag i turordningslistan.

I dagens regelverk har arbetsgivaren möjlighet att göra undantag för två anställda i turordningen i företag med färre än tio anställda, detta utan att behöva förhandla med facket. I uppgörelsen mellan S, MP, C och L har partierna enats om att utöka dessa undantag till att gälla fler.

ANNONS