Mer frihet kan ge ökad kreativitet

Kreativitet lyfts ofta som en viktig förmåga i dagens arbetsliv. Men vad innebär det egentligen? – Kreativitet handlar inte om att springa runt på gröna ängar och hämta inspiration, utan om hårt arbete, säger Leif Denti som forskar om ledarskap, kreativitet och organisatorisk innovation vid psykologiska institutionen på Göteborgs universitet.

Vad innebär det att vara kreativ?
– Många blandar ihop kreativitet inom arbetslivet med vad det innebär att vara kreativ utanför jobbet, till exempel att dreja eller att måla. Men det är egentligen två olika saker. På jobbet måste kreativitet leda till ett värde. Det handlar om att hitta nya lösningar på problem och att vidga sin syn på vad som är möjligt – men det ska också vara användbart för dig eller din organisation. Kreativitet på fritiden behöver inte vara nyttigt eller användbart men så fort man blir professionell i ett yrke måste man tänka på användbarheten.

Vilken roll har kreativitet i arbetslivet i dag?
– Kreativitet är försteget till innovation och innovation är både orsaken till och lösningen på de problem som finns inom både privat och offentlig sektor. Det är inbyggt i den kapitalistiska motorn att ett företag kommer på ett nytt sätt att sälja en produkt eller tjänst genom att produkten blir bättre eller billigare, på bekostnad av sina konkurrenter. Då måste konkurrenterna i sin tur vara innovativa för att komma i kapp. Innovation är konkurrensens osynliga hand.

 

Vilken roll har kreativitet inom offentlig sektor?

– Den får en allt viktigare roll. Demografin gör att skatteintäkterna kommer att sjunka framöver och vi kommer att få högre kostnader för hälso- och sjukvård i takt med att befolkningen blir äldre. Offentlig sektor behöver hitta sätt att erbjuda samma service, fast billigare. Skatteverket har till exempel jobbat mycket med att digitalisera sina tjänster. Istället för att skicka in pappersblanketter som ska skannas in kan vi i dag deklarera elektroniskt och spara på administration. Tjänsten blir billigare och förmodligen bättre för användaren. Det finns i dag ett jättestort intresse inom offentlig sektor att bygga upp sin kreativa förmåga ytterligare.

 

Hur kan vi bli mer kreativa på jobbet?

– Alla människor är kreativa, det är en medfödd förmåga. Men olika framgångsexempel har förstört vår förmåga att vara kreativa på jobbet. Många tittar på kreativa genier som Steve Jobs eller Picasso och tänker ”det där är inte jag”. Men vi är mer kreativa än vad vi tror. Jag tycker att man ska tänka på hur man är hemma. Många har olika byggprojekt på gång där de hittar smarta lösningar, eller placerar möbler på ett visst sätt för att kunna effektivisera städningen. Det är också exempel på kreativitet.

 

Kan man träna upp kreativitet på jobbet? I så fall, hur då?

– Det är klart att man kan lära sig olika metoder för att tänka mer kreativt, men den mest avgörande faktorn är att få frihet på arbetsplatsen till att tänka nytt. Att känna att jag har en bas för att driva nya idéer och att jag inte straffas för misslyckanden. Frihet och tillit, eller som det också heter – autonomi – är en kraftfull faktor som kan lyfta kreativitet på arbetsplatsen. Avgörande är också att planera in tid för att vara kreativ. Vi slukas alltid av vad som är viktigt här och nu. Om vi inte planerar in tid för nytänkande blir det inte av. Konstnärer, författare och företagsledare, de har ofta väldigt strikta rutiner för att skapa och tänka nytt. Kreativitet handlar inte om att springa runt på gröna ängar och hämta inspiration, utan om hårt arbete.

Men var ska man börja?

– Börja med en målbild. Fråga dig själv ”Varför gör jag det jag gör och vad vill jag uppnå?”. Nästa steg är att fundera över hur du ska göra för att nå dit. Och var uthållig. Det är jobbigt och uppgivande att tänka kreativt, eftersom man ger sig ut på okänt vatten där man inte har svaren.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.