Magdalena Andersson (S) om sin oro för Västsverige

Magdalena Andersson förbereder den budget som ska starta upp Sverige efter coronapandemin. Jobben är i fokus samtidigt som osäkerheten är fortsatt stor utan ett vaccin. Dessutom oroas hon över att en ökad protektionism kan slå hårt mot Västsverige.
– Göteborg är hjärtat i svensk industri. Därför är det som händer i Göteborg viktigt för hela Sverige, säger hon.