Maersks fartygsbjässar slutar gå mellan Göteborg och Asien

Från och med nästa år kommer rederijätten Maersk inte längre att ha en direktlinje för containertrafik mellan Asien och Göteborg. I stället kommer man att trafikera hamnen med mindre fartyg via Tyskland, efter att det danska rederiet ändrar sitt linjenätverk.