Ledaren viktig för kreativ styrelse

ANNONS
|

Lite har det forskats om styrelsearbetet i svenska företag. Daniel Yar Hamidi, doktorand i innovationsvetenskap vid Högskolan i Halmstad, har tittat på hur företag kan bli mer innovativa och vilken roll styrelseordföranden spelar. Ganska stor visar det sig.

Rätt rekrytering kan vara skillnaden mellan ett kreativt styrelsearbete och ett fantasilöst.

- Framför allt ledarskapsförmågan påverkar små- och medelstora företags förmåga att kunna skapa innovationer. Med det menas förmågan att kunna ta till sig nya idéer, produkter eller projekt, säger Daniel Yar Hamidi.

ANNONS

I styrelsesammanhang handlar det om att få varje individs kompetens att komma till nytta i styrelsearbetet och skapa goda diskussioner. Däremot kan ett allt för effektivt styrelsearbete hämma innovationsförmågan.

Medan de största bolagen lägger stora resurser på att hitta en ny ordförande, menar Daniel Yar Hamidi att kunskapen om detta är sämre hos mindre företag.

- Det är en fördel om ordföranden rekryteras externt, men det görs sällan i dessa företag, säger han.

ANNONS