Låst läge i hamnarna – kan komma nya varsel

Efter nya medlarsamtal är parterna i hamnkonflikten fortfarande inte närmare en lösning. Nya strejk- och lockoutvarsel har lagts de senaste dagarna och fler kan det bli.

ANNONS
|

Nya punktstrejker är planerade i bland annat Karlshamn, Sundsvall och Umeå. Och det kan bli tal om fler strejkvarsel, enligt Erik Helgeson, förbundsledamot i Svenska Hamnarbetarförbundet.

- Som avtalslösa har vi inga rättigheter men möjligheten att vidta stridsåtgärder. Vi får fortsätta och försöka etablera ett tryck på arbetsgivaren att komma överens, säger han.

Arbetsgivaren Sveriges Hamnar har svarat med lockout på de arbetspass som berörs av strejkerna.

ANNONS

Nya medlarsamtal

Under onsdagen träffade parterna medlarna för nya samtal. Hamnarbetarförbundet säger att det man kräver är ett så kallat andrahandsavtal, likalydande det avtal som arbetsgivaren redan har med Transportarbetareförbundet, utan den bilaga som erbjudits.

- Det vi kräver är på lagens miniminivå. Det är så här alla andra fackförbund gör om de vill teckna ett kollektivavtal i en bransch eller på en arbetsplats där det redan finns ett avtal. Vi kan inte bjuda under det. Då upphör vi att existera, säger Erik Helgeson.

Enligt honom handlar deras krav inte om att tränga undan det avtal som redan finns.

Skilda meningar

Men parterna har olika syn på hur det fungerar i praktiken med två kollektivavtal på samma arbetsplats.

Arbetsgivarna anser att de i sitt bud tillmötesgår hamnarbetarna på alla punkter utom en. Det handlar om möjligheten att förhandla om lokala avvikelser och de hänvisar till det avtal som redan finns med Transport.

- Vi kan inte ensidigt mot Transport flytta deras rätt som fackförbund att vara part i ett sådant avtal och ge den rättigheten till ett annat förbund, säger Mattias Dahl, vd för Transportföretagen, och fortsätter:

ANNONS

- Vi kan inte ge den rättigheten och vill inte heller. Det skulle öppna för en ordning som vi inte vill ha.

TT

Fakta: Nya strejk och lockoutvarsel

6 februari:

Hallands hamnar, Halmstad, strejk 06.00–08.00, lockout 06.00–23.59

Mönsterås hamn, Mönsterås, strejk 13.00–15.30, lockout 13.00–23.59

7 februari:

Hallands hamnar, Halmstad, strejk 06.00–08.00, lockout 06.00–23.59

SCA Logistics, Sundsvall, strejk 18.00–20.00, lockout 18.00–23.59

8 februari:

Karlshamns Hamn, Karlshamn, strejk 13.00–15.00, lockout 13.00–23.59

Kvarkenhamnar, Umeå, strejk 13.00–15.00, lockout 13.00–23.59

SCA Logistics, Holmsund, strejk 12.00–15.00, lockout 12.00–23.59

SCA Logistics, Sundsvall, strejk 14.00–16.00, lockout 14.00–23.59

Källa: Hamnarbetarförbundet, Sveriges hamnar

ANNONS