Ägarbyte för fastigheten på Sälviksvägen 8 på Klädesholmen

Fastigheten på Sälviksvägen 8 på Klädesholmen har fått en ny ägare.