Ägarbyte för fastigheten Lexby 11:237 i Partille kommun

Fastigheten Lexby 11:237 i Partille kommun har fått en ny ägare.