Kvinnors sparande – en ojämlikhetsfälla

Det långsiktiga sparandet skiljer sig mellan könen. En ny undersökning visar att män sparar i aktier och fonder, medan det är vanligare att kvinnor sparar på sparkonton med låga räntor, vilket leder till en livslång ekonomisk ojämlikhet.