Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Handelshögskolan i Stockholm vill öppna dörren för fler kvinnliga professorer. Arkivbild.

Kvinnliga professorer högvilt på lärosätena

Byggda av män för män, men desperata efter kvinnor. Rektorerna på två av Sveriges universitet är eniga om att bristen på kvinnliga professorer äventyrar lärosätenas anseende och framtidens teknikutveckling.

- Det är uppenbart att vi har en del kvar att göra och en del universitet har lite mer att göra än andra, säger Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning.

Enligt ministern är målet att det år 2030 ska rekryteras lika många kvinnor som män som professorer.

- Jag tycker att det är ett bra sätt att jobba med målstyrning, säger Matilda Ernkrans.

Hon påpekar att det redan i dag är inskrivet i högskolelagen att universitet och högskolor ska främja jämställdhet i all sin verksamhet. För att detta ska efterlevas behöver universiteten bland annat möjligheter att stärka anställningstryggheten.

- Sedan tror jag att vi behöver hitta nya sätt, både med lite piska och morot för att vi ska nå ett än högre engagemang och att än fler kvinnor ska ni professorstjänsterna, säger Matilda Ernkrans.

Gamla könsstrukturer

Handelshögskolan i Stockholm hamnar på plats 15 av 17 i en sammanställning gjord av stiftelsen Allbright. Trots att könsfördelningen mellan ekonomistuderande har varit i stort sett jämn sedan 1990-talet är andelen kvinnliga professorer på Handels bara 17 procent, vilket oroar rektor Lars Strannegård.

- I grunden handlar det om könsstrukturer som tar lång tid att förändra.

Utan förändring tror han att ojämlikheten i det långa loppet leder till att lärosätet får sämre studenter.

- För att vara ett attraktivt lärosäte måste sammansättningen av individer vara mer heterogen.

"Får stora konsekvenser"

Lars Strannegård är tydlig med att man vill få in fler kvinnliga professorer, men säger att det är svårt. Ett utbildningsområde som är extra utmanande är finansstudier dit få kvinnor söker sig. Det gör att de få kvinnliga professorerna blir högvilt.

På Chalmers tekniska högskola som med 13 procent kvinnliga professorer hamnar allra längst ner på Allbrights lista satsas nu 300 miljoner kronor för topprekryteringar av kvinnor.

- Ojämlikheten får stora konsekvenser för Chalmers. Vi missar begåvning i form av kloka och starka individer. Teknikutveckling inom elektro-, data- och it-teknik kommer att transformera vårt samhälle och det är direkt farligt om bara halva befolkningen är med och ett manligt perspektiv dominerar, säger Stefan Bengtsson, rektor på Chalmers.

"Bedöms olika"

Liksom Lars Strannegård tror han att gamla könsstrukturer tar lång tid att förändra.

- Man kan med fog säga att akademin är byggd av män för män. Det finns sannolikt skillnader i möjligheter och förutsättningar. Kvinnor och män tenderar att bedömas olika till mäns fördel.

Arbetet med att förstärka meritokratin på Chalmers har dock fått genomslag. Under de två senaste åren var cirka en tredjedel av de som rekryterades till professorstjänster kvinnor.