Jämställdhetsministern Åsa Regnér (S) och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) (ej med på bilden) har bjudit in arbetsmarknadens sex centrala parter till ett möte i december för att diskutera sexuella trakasserier i arbetslivet.
Jämställdhetsministern Åsa Regnér (S) och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) (ej med på bilden) har bjudit in arbetsmarknadens sex centrala parter till ett möte i december för att diskutera sexuella trakasserier i arbetslivet.

Kunskap om omfattningen av kränkningar saknas

Arbetsgivare har ett stort ansvar för att förebygga kränkande beteenden på arbetsplatser. Men kampanjen #metoo vittnar om hur pass utbrett problemet med sexuella trakasserier trots allt är.

ANNONS
|

#Metoo-kampanjen har satt ljus på hur vanligt problemen med sexuella trakasserier är på alla nivåer i samhället. Frågan har lyfts till högsta politiska nivå och regeringen har bjudit in arbetsmarknadens centrala parter till ett möte för att diskutera sexuella trakasserier i arbetslivet.

Stort mörkertal

Kampanjen har fått många att inse att arbetet med frågorna bör bli mer fokuserat.

- Det krävs mer kunskap om omfattningen på arbetsplatserna. Vi vet att det förekommer men har egentligen inga siffror på hur vanligt det är. Vi tror att mörkertalet är stort, säger Lena Granqvist, samhällspolitisk chef på Saco.

ANNONS

Både arbetsgivarna och fackförbunden har policydokument och verktyg för att arbeta med problem som sexuella trakasserier på arbetsplatserna. Men olika organisationer arbetar med frågorna i olika omfattning och med olika material.

- En del av våra förbund har gjort mycket och andra har gjort mindre. Vi ska samla vad de olika förbunden gör och se vad vi kan lära av varandra, säger Berit Müllerström, andre vice ordförande på LO.

Arbetsgivare är skyldiga att följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter för att förebygga kränkande särbehandling och hjälpa drabbade.

Kultur på arbetsplatsen

Intresset för att arbeta med frågorna är stort, enligt Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv. Samtidigt anser han att det nu blivit tydligt att än mer behöver göras för att lyfta medvetenheten om problemen.

- Det har blivit uppenbart att det händer mycket som inte får hända. Det måste vi hantera och bemöta och det måste företagen ta till sig och titta på, säger Peter Jeppsson.

ANNONS

För att få fler att våga träda fram och berätta om kränkningar som de utsatts för behövs ett arbete på ett bredare plan för att skapa tillit mellan arbetsgivare och arbetstagare.

- Det här måste hanteras dels på individnivå, dels på kultur- och organisationsnivå. Man behöver ta tag i kulturen som gör det här möjligt, säger Caroline Olsson, sektionschef på avdelningen för arbetsgivarpolitik på Sveriges kommuner och landsting (SKL).

TT

Fakta: #metoo – detta har hänt

Den 5 oktober rapporterar New York Times att en mängd kvinnor anklagar Hollywood-producenten Harvey Weinstein för sexuella trakasserier som pågått i decennier. Hittills har ett 40-tal kvinnor trätt fram och anklagat Weinstein för övergrepp, däribland flera fall av våldtäkt.

"Om alla kvinnor som har blivit sexuellt trakasserade skriver 'jag också' som status, kanske människor kan förstå omfattningen av problemet", skriver skådespelaren Alyssa Milano på Twitter den 15 oktober.

Ett drygt dygn senare exploderar #metoo även i svenska sociala medier. Kända och okända kvinnor vittnar om sexuella trakasserier och övergrepp. Bland dem finns konstnären Stina Wollter, komikern Karin Adelsköld, programledaren Jessica Almenäs och artisten Sarah Dawn Finer.

Tre manliga medarbetare på Aftonbladet, TV4 respektive SVT anklagas för övergrepp och bolagen startar interna utredningar.

ANNONS