Färska svenska BNP-siffror från SCB har presenterats. Arkivbild.
Färska svenska BNP-siffror från SCB har presenterats. Arkivbild. Bild: Ali Lorestani/TT

Kraftigt fall för svensk ekonomi

Sveriges BNP minskade med 1,4 procent i juni jämfört med månaden innan, rensat för säsongseffekter. Detta enligt SCB:s preliminära BNP-indikator.
– Det är flera underliggande komponenter som tynger utvecklingen, säger Mattias Kain Wyatt, nationalekonom på SCB.

ANNONS
|

På ett år har BNP sjunkit med hela 2,4 procent, enligt statistik från Statistiska centralbyrån (SCB), vilket är rejält mer än väntat.

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) minskade med 1,4 procent i juni jämfört med månaden innan, rensat för säsongseffekter. Sett till den andra kvartalet föll det med 1,5 procent, jämfört med kvartalet innan, enligt SCB. Förväntningarna var en minskning med 0,5 procent, enligt Bloombergs prognos.

Analytikerkåren hade i genomsnitt räknat med att BNP skulle ha minskat med 0,1 procent på årsbasis, enligt Bloombergs sammanställning.

– Svensk ekonomi har försvagats under kvartalet och tog i juni ett ytterligare kliv nedåt. Det är flera underliggande komponenter som tynger utvecklingen, men en bidragande orsak under kvartalets sista månad var en backande varuexport.” säger Mattias Kain Wyatt, nationalekonom på SCB i samband med att statistiken presenteras.

ANNONS

Fakta om BNP

BNP-indikatorn ger en tidig bild av utvecklingen i bruttonationalprodukten, BNP. Den sammanställs månads- och kvartalsvis baserat på ett mer begränsat och preliminärt statistiskt underlag än de ordinarie kvartalsvisa nationalräkenskaperna. Indikatorns månadsutfall ligger utanför den officiella statistiken och klassificeras som statistik under uppbyggnad.

Källa: Statistiska centralbyrån

LÄS MER:Börsen går mot röd öppning

ANNONS